Adıyaman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(27 Eylül 2012)

      ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ   Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.

Adıyaman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(27 Eylül 2012)

      ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ   Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.

27 Eylül 2012 Perşembe 08:55
Adıyaman Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alımı(27 Eylül 2012)

 

 

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına...


  


 


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ


 


Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


 


A- GENEL ŞARTLAR


 


1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


 


2- Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,


 


3- KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nden en az 50 (elli) puan veya eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


 


B-ÖZEL ŞARTLAR :


 


-Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak,


 


- Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvar ile Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.


 


MUAFİYET


 


Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


 


BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER


 


1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını ve derecelerini belirten dilekçelerine; Lisans mezuniyet belgesi, ALES belgesi, Lisans transkript belgesi , KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi , Askerlik durum belgesi, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), daha önce kamuda hizmeti varsa hizmet belgesi,daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalıştığına dair onaylı belge ile özgeçmişini ekleyerek EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’na şahsen veya posta ile başvuracaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren onbeş gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 


2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.


 


3- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.


 


4- Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.


 


NOT:


 


1- Ön Değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


2- 31.10.2012 tarihinde açıklanacak olan kesin kazananlardan istenecek belgeler Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.


 


3- Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecektir.


 


4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.


 


Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


 

 

Arap Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

1

12 Ekim 2012


Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca araştırma görevlisialınacaktır. 

Arap Dili Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Arapça Öğretmenliği alanında doktora yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

12 Ekim 2012

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak, Antrenörlük Eğitimi konusunda yüksek lisans yapıyor olmak.

Araştırma Görevlisi

1

12 Ekim 2012


Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca okutmanalınacaktır.A- GENEL ŞARTLAR1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2- ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak.3- KPDS veya ÜDS’den 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını ve derecelerini belirten dilekçelerine; Lisans mezuniyet belgesi, yüksek lisans belgesi, ALES belgesi, Lisans transkript belgesi, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi, Askerlik durum belgesi, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), daha önce kamuda hizmeti varsa onaylı hizmet belgesi,daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalıştığına dair onaylı belge ile özgeçmişini ekleyerek PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’na şahsen veya posta ile başvuracaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren onbeş gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.3- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.4- Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.NOT:1- Ön Değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.2- 31.10.2012 tarihinde açıklanacak olan kesin kazananlardan istenecek belgeler Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.3- Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecektir.4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.5- İlan edilen kadroya müktesebatı uygun olanlar başvurabilir ve atanabilir.Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.  

 

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmak.

Okutman

1

12 Ekim 2012

 

Son Güncelleme: 27.09.2012 08:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.