Abant İzzet Baysal Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(28 Ocak 2013)

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları:   A- Öğrenci Kontenjanları S.

banner396

Abant İzzet Baysal Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(28 Ocak 2013)

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları:   A- Öğrenci Kontenjanları S.

28 Ocak 2013 Pazartesi 18:17
Abant İzzet Baysal Üniv. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı(28 Ocak 2013)

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları:

 

A- Öğrenci Kontenjanları
S.NO:

ANABİLİM...


 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları: A- Öğrenci Kontenjanları
S.NO:

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

TOPLAM

1

Biyoloji*

20

10

30

2

Fizik*

10

5

15

3

Kimya*

10

7

17

4

Matematik*

10

2

12

5

Gıda Mühendisliği

9

3

12

6

Çevre Mühendisliği

10

6

16

7

Makine Mühendisliği

5

…….

5

T O P L A M

74

33

107


*Anabilim dallarında eğitim dili İngilizcedir. B- Adaylarda Aranan Şartlar 1. Mezuniyet KoşuluYüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 60, 4.00 üzerinden 2.00; Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine ve en az 100 üzerinden 75, 4.00 üzerinden 3.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.Makine Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların; makina, uçak (havacılık), kimya, endüstri, metalurji, malzeme ve mekatronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. 2. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) KoşuluAdayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edecekleri sayısal puanın en az 55 olması gerekir.Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE sayısal taban puanı 610 olmalıdır. 3. Yabancı Dil Koşulu (İngilizce)Yüksek Lisans Programları için KPDS, ÜDS veya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan sınav (YDYS)’dan en az 50, TOEFL (CBT) 170-172, TOEFL (IBT) 60, TOEFL (PBT) 497-499, IELTS 3, Doktora Programları için KPDS veya ÜDS ’den en az 55, TOEFL (CBT) 184-186, TOEFL (IBT) 66, TOEFL (PBT) 514-516, IELTS 3.5 almış olmak gerekir.   C- Başvuru ve Sınav Bilgileri1. Başvuru için gerekli belgelera- Yüksek lisans programı başvuruları için mezuniyet durumunu gösteren lisans diploması veya çıkış belgesinin, Doktora programı başvuruları için lisans ve yüksek lisans diploması veya çıkış belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi,b- Yüksek lisans programı başvuruları için lisans, doktora programı başvuruları için lisans ve yüksek lisans not çizelgelerinin (transkript) aslı ve onaylı fotokopisi,c- ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,ç- Yabancı Dil Sınavı Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,d- Yabancı Dil Belgesi olmayıp Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak sınava girecek adayların sınava girmek istediklerini belirten dilekçeleri,e- 2 Adet referans mektubu ( Enstitü tarafından hazırlanan form kullanılacaktır),g- 2 Adet fotoğraf (4.5x6 cm) (Yükseköğretim Kurumları Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun),g- Nüfus cüzdanı fotokopisi.  2. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde başvuru için gerekli belgeler:a- Başvuru formu (Application form): Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve istenen bütünbilgilerin güncel olması gerekmektedir. Verilen adres ve iletişim bilgileriyle formda kullanılan fotoğrafın son 6 aylık dönemde olması gerekir. Başvuru Belgeleri adaylara geri verilmeyecektir.b- Lisans (Yüksek lisansa başvuran adaylar için) veya Yüksek Lisans (Doktoraya başvuranadaylar için) Not Çizelgesi (Transcript) (aslı veya onaylı kopyası): Doktora programına (Ph.D.) başvuran adayların diploma notlarının 4 üzerinden en az 3, Yüksek Lisans (Master) programına başvuran adayların ise diploma notlarının en az 4 üzerinden 2 olması gerekmektedir.c- İki adet referans mektubu: Kapalı zarfta, imzalı ve imza üstü bantlanmış olarak verilmeli.Doktoraya başvuran adayların Referans mektuplarından birisinin adayın Yüksek Lisansdanışmanından gelmesi gerekir.ç- Yüksek lisans öğrencilerinin lisans, doktora öğrencilerinin yüksek lisans diplomasının aslıveya onaylı (noter veya diplomayı veren üniversitenin yetkin birimi veya İTA amirinin onayı) fotokopisid- Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden)e- 8 Adet vesikalık fotoğraff- Pasaport aslı veya onaylı fotokopisi,3. Başvuru Tarihleri: 13-15 Şubat 2013 4. Sınav Tarihi , Saati ve Yeri Tarih Saat Sınav Yeri Yabancı Dil Sınavı: 18 Şubat 2013 10:00 AİBÜ DİLMERY. Lisans/Doktora Bilim Sınavı: 20 Şubat 2013 10:00 İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları.      BAŞARI KRİTERLERİ A. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır. 1- Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, yazılı bilim sınav sonucuna mülakat yapılırsa mülakata %10 ve yazılı bilim sınavına %10, mülakat yapılmazsa yazılı bilim sınavına %20 ağırlık verilir.2- Yüksek lisans sınavlarında ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet puanı ve bilim sınavı toplam başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve üzeri olan adaylar başarılı, 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.3- Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. B. Doktora programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır. 1- Yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, yazılı bilim sınav sonucuna mülakat yapılırsa mülakata %10 ve yazılı bilim sınavına %10, mülakat yapılmazsa yazılı bilim sınavına %20 ağırlık verilir.2- Doktora sınavlarında ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet puanı ve bilim sınavı toplam başarı puanı, 100 üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.3- Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.T.C.ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜA- Öğrenci Kontenjanları;


Anabilim Dalı

Programı

Yüksek Lisans

Doktora

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

3

-

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji

3

-

Fizyoloji Anabilim Dalı *

Ortak Fizyoloji *

5

4


*ALisans Programıdır.bant İzzet Baysal Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Fizyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji OrtakDoktora ve Yüksek B- Adaylarda Aranan Şartlar;1. Mezuniyet Koşulu1- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı için; Yüksek lisans programına başvuracak adayların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mezunu (fizyoterapist) olması gerekmektedir.2- Fizyoloji Anabilim Dalı için; Yüksek lisans programına başvuracak adayların en az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, Sağlık Yüksek Okulları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları) olması, Doktora programına başvuracak adayların en az on yarıyıl eğitim veren Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak koşuluyla Sağlık Yüksekokulu, Fen Fakültesi /Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezun olması gerekmektedir.3- Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için; Yüksek lisans programına başvuracak adayların Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunu olması gerekmektedir.2. ALES KoşuluAkademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanının en az 55 (Ellibeş) olması gerekmektedir.  Anabilim DalıPuan TürüYüksek LisansDoktoraFizik Tedavi ve RehabilitasyonEA-MikrobiyolojiSAY-Fizyoloji Anabilim DalıSAYSAY3. Yabancı Dil KoşuluYüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı sonucunun %10’u değerlendirmeye alınır.Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.C. Başvuru ve Sınav Bilgileri;1. Başvuru Tarihleri13-15 Şubat 20132. Başvuru İçin Gerekli Belgeler1- Adayların mezuniyet durumlarını gösteren yüksek lisans başvuruları için lisans diploması veya çıkış belgesinin, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans diploması veya çıkış belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi,2- Adayların yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans ders not çizelgelerinin (transkript) aslı ve onaylı fotokopisi, ( Değerlendirmede not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulu’nun çizelgesinden alınacaktır.)3- ALES sonuç belgesi aslı ve onaylı fotokopisi,4- Varsa yabancı dil sınavı sonuç belgesi aslı ve onaylı fotokopisi,5- İki adet referans mektubu (kapalı zarf içinde)6- 2 adet renkli fotoğraf (4,5x6)7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,3. Sınav Tarihi , Saati ve YeriTarih Saat Sınav YeriYabancı Dil Sınavı : 18 Şubat 2013 10:00 AİBÜ DİLMERBilim Sınavı : 20 Şubat 2013 10:00 Ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı 4. Başvuru ve Bilgi için;Adayların başvurularını şahsen AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapmaları ve ek bilgileri almaları gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.Adres : AİBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Binası, Gölköy/BoluTel : 0 374 253 53 630 374 253 46 56 / 4132 – 4133- 41315. Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Tarihileri28 Şubat 2013D. Sınav Değerlendirmesi;1- Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabülünde aşağıdaki esaslar uygulanır.1. Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, yazılı bilim sınav sonucuna mülakat yapılırsa mülakata %10 ve yazılı bilim sınavına %10, mülakat yapılmazsa yazılı bilim sınavına %20 ağırlık verilir.2. Yüksek lisans sınavlarında ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans mezuniyet puanı ve bilim sınavı toplam başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve üzeri olan adaylar başarılı, 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.3. Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve bilim sınavı notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.2- Doktora programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır.1. Yüksek lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, yabancı dil puanına %10, yazılı bilim sınav sonucuna mülakat yapılırsa mülakata %10 ve yazılı bilim sınavına %10, mülakat yapılmazsa yazılı bilim sınavına %20 ağırlık verilir.2. Doktora sınavlarında ALES puanı, yabancı dil puanı, yüksek lisans mezuniyet puanı ve bilim sınavı toplam başarı puanı, 100 üzerinden 70 ve üzeri olan adaylar başarılı, 70’in altında olan adaylar başarısız sayılır.3. Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet notu ve bilim notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.AİBÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN  Enstitümüzün aşağıda belirtilen Anabilim ve Bilim Dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarılı için Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans ve doktora programı öğrencisi alınacaktır.


PROGRAMLAR

YÜKSEK LİSANS

DOK.

ALES PUANI

ALES PUAN TÜRÜ

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Tezli

Tezsiz

 

I. Ö.

II. Ö.

 

Kamu Yönetimi

15

 

 

10

Y. L. 55 Dok. 65

EA

Yüksek Lisans : İkt. ve İd. Bil. Fakültesi, Siyasal Bil. Fak. Hukuk Fakültesi, Harp Okulu, Polis Akademisi mezunu olmak. ABD başkanlığınca uygun görülen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Doktora: Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. Belirtilen alanların dışından başvuran öğrencilere, ABD başkanlığınca uygun görülen bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

 

Siyaset Bilimi

10

 

 

 

55

EA

İkt. ve İd. Bil. Fakültesi, Siyasal Bil. Fak. Hukuk Fakültesi, Harp Okulu, Polis Akademisi mezunu olmak. ABD başkanlığınca uygun görülen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

 

İşletme

15

 

40

 

Tezli YL 55 Tezsiz YL 50

EA

Tezli Yüksek Lisans: İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak. ABD başkanlığınca uygun görülen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans: Lisans mezunu olmak.

 

Türk Dili

10

 

 

 

55

SÖZ

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. Türkçe Öğretmenliği mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

 

Sosyoloji

3

 

 

 

55

EA

Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümü veya Dil Tarih Coğrafya Fakültelerinin Sosyoloji bölümlerinden mezun olmak.

 

İktisat

10

 

 

 

55

EA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi veya İktisat Fakültesi mezunu olmak. ABD başkanlığınca uygun görülen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

 

Maliye ( Sakarya Üniv. İle Ortak Yürütülmektedir )

10

 

 

 

55

EA

Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, İktisat Bölümü veya Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Yapılan protokol gereği öğrencinin ortak Enstitülerin (Sakarya Üniversitesi) her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, alması zorunlu olan asgari toplam ders kredisi miktarının üçte birinden az olamaz.

 


YABANCI DİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ 1- Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programına başvuran adayların ÜDS, KPDS veya Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından (YDYS) 50 ve üstünde not alan adaylar bilim sınavına girme hakkı kazanır.2- Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisans programları dışında kalan diğer bilim dallarına başvuracak adaylar için yabancı dil puanı bir ön koşul değildir.3- Doktora programına başvuracak adayların ÜDS ’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.  BİLİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ 1- Lisans mezuniyet notuna %20, ALES puanına %50, Yabancı dil puanına %10, Bilim sınav sonucuna mülakat yapılırsa %10, mülakat yapılmazsa %20 ağırlık verilir.2- Yüksek lisans sınavlarında başarı puanı tam puanın %60’ın üstünde olan adaylar başarılı, %60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır.3- Doktora sınavlarında başarı puanı tam puanın %70’in üstünde olan adaylar başarılı, %70’in altında olan adaylar başarısız sayılır. 4- Kontenjanlar, toplam başarı puanı en yüksek öğrencilerden başlamak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans veya yüksek lisans mezuniyet notu, bilim notu ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.  İSTENİLEN EVRAKLAR 1- Mezuniyet durumlarını gösteren mezuniyet belgesinin veya diplomanın fotokopisi,2- Transkript’ in fotokopisi,3- İki adet fotoğraf,4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,5- ALES sonuç belgesi fotokopisi,6- Varsa yabancı dil belgesinin fotokopisi,7- Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında yapılmayan başvurular da kabul edilmeyecektir.       Başvuru Tarihi ve Yeri : 13 – 15 Şubat 2013 tarihler arasıSosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zemin Kat,12 Nolu Ofis) Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Yeri : 18 Şubat 2013 Saat 10: 00İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Bilim Sınav Tarihi ve Yeri : 20 Şubat 2013 Saat 10: 00İlgili Anabilim Dallarında  Kesin Kayıt Tarihleri : 21-22 Şubat 2013 tarihler arasıSosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zemin Kat,12 Nolu Ofis)   *Bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 0 374 254 10 00 / 1484–1478-1494 numaralı telefonlarına başvurulabilir.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.01.2013 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394