Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ek başvurusu

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ek başvuruları MEB'in internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

banner396

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ek başvurusu

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ek başvuruları MEB'in internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

12 Haziran 2015 Cuma 16:26
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ek başvurusu

Sınava başvurular 14 Haziran 2015 Pazar günü sona erecek. 

Sınav ücretini 02/06/2015-10/06/2015 tarihleri arasında 'ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI' sınav adını belirterek 80 TL. sınav ücretini Ziraat Bankası Vakıflar Bankası Halk Bankası şubelerinden KURUMSAL TAHSİLAT (MEB ödemeleri) ile yapabilirsiniz.

Başvuru işlemleri için tıklayınız

SINAVIN ADI

Adalet Bakanlığı (AB) Görevde Yükselme Sınavı

SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Aday, sınav ücreti olarak 80 TL’yi (Seksen Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve  Türkiye  Halk  Bankası  şubelerinden  herhangi  birine,  “Kurumsal  Tahsilat  Programı” aracılığı  ile  02  Haziran  2015  ve  10  Haziran  2015  tarihleri  arasında  yatıracaklar  ve
başvurularını http://www.meb.gov.tr  adresinden yapacaklardır.

SINAV YERİ: ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

28 Haziran 2015 pazar günü saat:10.00’da yapılacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgesini 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren  http://www.meb.gov.tr
internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI

Görevde yükselme sınavında sorulacak sorulara ait ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

- Alan bilgisi- (60 soru),

- T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları)- (10 soru),
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik- (5 soru),

- Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat- (5 soru),

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat- (5 soru),

- Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma İle İlgili Kurallar- (5 soru),

- Etik Davranış İlkeleri- (5 soru),

- Halkla İlişkiler- (5 soru).


SINAV UYGULAMASI

AB  Görevde  Yükselme  Sınavında  100  soruluk  çoktan  seçmeli  (dört  seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, özürlü ise ayrıca özürlü kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu)  ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav  soru  ve  cevap  anahtarı  30  Haziran  2015  tarihinde  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Aday sınav  sonuç  bilgileri,  22  Temmuz  2015  tarihinde  http://www.meb.gov.tr  ve www.adalet.gov.tr  internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI
- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise AB tarafından Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) bildirilecektir.
- Beyan  edilen  engel  durumunun  doğruluğundan  başvuruyu  yapan  aday,  raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Görevde Yükselme Sınavı değerlendirme grup numaraları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir (Toplam 14 grup)

Grup

 

Kodu

Grup Adı

1

Yazı İşleri Müdü

2

İdari İşler Müdü

3

Zabıt Kâtibi

4

Şoför

5

Bilgi İşlem Müdürü (merkez)

6

Bilgi İşlem Müdürü (merkez atama taşra)

7

Şube Müdürü (merkez)

8

Şube Müdürü (adli sicil)

9

Şef (merkez)

10

Şef (adli sicil)

11

Şef (bilgi işlem)

12

Koruma ve venlik Amiri

13

Koruma ve venlik Şefi

14

Memur Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 1. Grup Yazı İşleri Müdürü, 2. Grup İdari İşler Müdürü, 5. Grup Bilgi işlem Müdürü (merkez), 6. Grup Bilgi işlem Müdürü (merkez atamalı taşra), 7. Grup Şube Müdürü (merkez) ile 8. Grup Şube Müdürü (adli sicil) gruplarından sınava girecek adaylar için doğru cevaplar dikkate alınarak 60,  bunların dışında kalan diğer gruplar ise 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 Başarı  puanı  hesaplamasında  [Puan=(Doğru  Sayısı  /  Soru  Sayısı)  x  100]  formülü kullanılacaktır.
 Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.
 Cevap  anahtarında  hata  olması  ve  bu  hususun  komisyon  kararı  ile  belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 Değerlendirme sırasında yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.
 Adayların;  sınav  puanı  eşit  olması  hâlinde,  Adalet  Bakanlığı  Personeli  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, öncelikle hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması hâlinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bunun da eşit olması hâlinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilerek başarı sıralamasını ÖDSGM yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

  Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi “Alo 147”    numaralı telefondan yararlanabilecektir.


SINAV İTİRAZLARI

Adaylar,  itiraz  başvurularını  MEB  Destek  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
  Adaylar   sınav   sorularına   ve   uygulamasına   ilişkin   itirazlarını,   soru   ve   cevap anahtarlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde bizzat veya bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla AB’ ye  yapacaklardır. İtiraza ilişkin tüm evrak taranarak, DYS üzerinden Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.
 
Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde bizzat veya bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile AB’ye yapacaklardır. İtiraza ilişkin tüm evrak taranarak, DYS üzerinden Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilecektir,
EDB  bu  itirazları  ÖDSGM’ye  gönderecektir.  ÖDSGM  bu  itirazları  10  (on)  gün içerisinde  inceleyip  sonuçlandırarak  AB’ye  bildirecektir.  ÖDSGM’ye  gelen  evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.
İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara AB/EDB tarafından bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretler hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca ziraat bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir. İade işlemi gerçekleştirildikten sonra adaylar herhangi bir  Ziraat  Bankası  şubesinden  merkezi  ödeme  ekranlarından  “MEB  İade  Bedeli” altında TC kimlik ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir.

Adayın sınav  yerleştirilmesi  yapılmışsa sınav iptal olmadığı sürece  (idare kusuru) hangi sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2015 16:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394