Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcısı alım ilanı

  Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   Türkiye İstatistikKurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 25 adet,Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

banner396

Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcısı alım ilanı

  Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığından:   UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   Türkiye İstatistikKurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 25 adet,Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 09:01
Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcısı alım ilanı

 

Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığından:

 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Türkiye İstatistikKurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 25 adet,Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

1...


 Türkiye İstatistik KurumuBaşkanlığından:


 


UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


 


Türkiye İstatistikKurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 25 adet,Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.


 


1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI


 


Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 25 adet TÜİK UzmanYardımcısı, Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, BilişimSistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, YazılımMühendisliği bölümleri mezunları arasından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezitarafından; 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan KamuPersoneli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP 7 puan türünden) 75 ve üzerindepuan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancıdil testinden 30 doğru cevabı olmak veya YDS Yabancı Dil Sınavından 50 veüzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeyesahip olmak kaydıyla; KPSSP 7 puan türünden en yüksek puandan başlanaraksıralanması neticesinde 25 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (100aday) arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da girişsınavına çağrılacaktır.)


 


Girişsınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışındamüracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.


 


Aranan genelşartlar:


 


1 - 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasındabelirtilen genel şartları taşımak,


 


2 -Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakültelerinin BilgisayarBilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve EnformatikMühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veMühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,


 


3 - GirişSınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35)yaşını doldurmamış olmak . (01/01/1978tarih ve sonraki doğumlular)


 


4 -Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engelibulunmamak,


 


5 - Süresiiçinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermişbulunmak,


 


Daha önceiki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz.


 


2 - BAŞVURUŞEKLİ VE YERİ


 


Başvuru içinaşağıda sayılan belgelerle 19/08/2013 tarihindenitibaren 27/08/2013 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsanKaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. No:114Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkatealınmayacaktır.


 


Başvurudaistenen Belgeler:


 


a) İnsanKaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde edilerekdoldurulacak


 


Sınav Müracaat Formu,


 


b) Öğrenimbelgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,


 


c) KPSSsonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin aslıveya bilgisayar çıktısı ya da buna denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış belgeninaslı veya bilgisayar çıktısı.


 


d) T.C.Kimlik Numarası beyanı yada T.C. Kimlik Numarasıolması kaydı ile nüfus kağıdının arkalı önlü fotokopisi


 


e) 3 adetfotoğraf (4,5x6 ebadında),


 


Aslı ibrazedilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunanbaşvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığıhalde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


3 - SÖZLÜSINAV ŞEKLİ VE KONULARI


 


Sözlü girişsınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin,kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranışve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunundeğerlendirildiği bir sınav olacaktır.


 


a) Sınavkonularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)


 


b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)


 


c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)


 


d) Özgüveniikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)


 


e) Genelyetenek ve genel kültürü. (10 puan)


 


f) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)


 


Yönlerindendeğerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.


 


4 - SINAV YERİ VE TARİHİ


 


Sözlü sınavagirmeye hak kazanan adayların listesi 03/09/2013tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartıadayların müracaatları halinde elden teslim edilecektir.


 


Sözlü sınav10-11-12-13/09/2013 tarihinde, Türkiye İstatistikKurumu Başkanlığı Necatibey Cad. No: 114 Çankaya /ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınavgiriş kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı birkimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.


 


5 - SINAVSONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI


 


Sözlü girişsınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puanalmak gerekir.


 


Başvurudaesas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınaraknihai başarı puanı tespit edilir.


 


Sınavdabaşarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksekpuan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısıkadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılansınavda başarılı olmak şartıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen TÜİK UzmanYardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere puan sırasına göre yedek adaybelirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, busıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılıolanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılıolanlar sınavı kazanmış kabul edilir.


 


Nihai başarılistesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 işgünü içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek)adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylarınkendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamalarıyapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden enyüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.


 


Belgelerde,başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespitedilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmışolsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında,Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığınasuç duyurusunda bulunulur.


 


Kamuoyuna duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2013 09:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394