Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (2 Temmuz 2013)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.

banner396

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (2 Temmuz 2013)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.

02 Temmuz 2013 Salı 19:03
Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı (2 Temmuz 2013)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih...


TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANIGenel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2011 ve 2012 KPSS P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.I-BAŞVURU ŞARTLARIA-GENEL ŞARTLARa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. ylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 veya 3 katına kadar ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunların denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.d) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.1) En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,2) Genel Şartlar b maddesine uymak.B-ÖZEL ŞARTLAR1) Veri Tabanı Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)a) Oracle veri tabanı yönetimi konusunda deneyimli olmak,b) Oracle Certified Professional (OCP) (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,c) SQL ve veri tabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak, ç) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,ç) Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,d) Veri tabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,e) Yedekleme ve kurtarma (backup/recovery), Recovery Manager (RMAN) konusunda deneyimli olmak,f) Veri tabanı optimizasyonu konusunda deneyimli olmak,ğ) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage hakkında tecrübe sahibi olmak. Tercihen;g) Oracle RAC (Real Application Clusters) konusunda bilgi sahibi olmak,ı) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,ğ) Microsoft SQL Server (2008+) veri tabanı yönetim sistemlerinin yönetiminde deneyimli olmak.2) Güvenlik Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)a) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmak,b) Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zaafiyet Tarama Sistemleri vb.),c) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, PCI DSS, COBIT...vb), ç) En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği yönetimi konusunda admin olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,ç) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak,• ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikası,• Certified Information Systems Security Professional (CISSP),• Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP),• Cisco Certified Security Professional (CCSP),• Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security),• Certified Ethical Hacker (CEH). Tercihen;d) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,e) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak.3) Proje Yönetim Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)a) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,b) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,c) Yazılım projelerinde en az 3 (üç) yıl görev almış olmak,ç) En az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,ç) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin kuvvetli olması,d) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,e) Microsoft Office, Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,Tercihen;ğ) Aşağıdaki süreç yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak• CMMI, SPICE,• Çevik Metodolojiler, Scrum, Kanban.4) Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 kişi)a) Aşağıdaki sertifikalardan en az birisine sahip olmak,• Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator 2008,• Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008,• MCSA: Windows Server (2008-2012) Solutions Associate.b) Sanallaştırma teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,c) Microsoft Server ürün ailesine yüksek hakimiyeti olmak,ç) Yedekleme ve disk sistemlerinde (Storage) deneyimli olmak,ç) IIS, Exchange, proxy yazılımları, Active Directory ve domain kurulumları konusunda uzman olmak.Tercihen;d) Aşağıdaki sertifikalardan birisine sahip olmak• Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows Server Virtualization, Configuration,• VMware Certified Professional (VCP),• VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Administration,• VMware Certified Advanced Professional (VCAP) Datacenter Design.5) Ağ Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)a) En az 100 birimde çalışan geniş alan ağına sahip sistem merkezinde; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistemde; bilişim ağları ve sistem güvenliği yönetimi konularında en az 3 yıl çalışmış olmak,b) Network mimarileri konusunda deneyimli, LAN, WAN protokolleri bilgisine sahip, ağ yönetim kavramları konularında deneyimli olmak,c) Routing, switching, VoIP, wireless yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak, ç) Firewall ve güvenlik ürünleri kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,ç) Cisco 6000/7000 serisi router/switch ve FWSM, CSM, SSL modülleri konusunda tecrübe sahibi olmak,d) İletişim alt yapısı ile ilgili hizmet ve tarifelere (F/O, R/L, SDH, ATM, PCM, TDM, Metro- Ethernet) hakim olmak,e) Aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olmak• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE),• Cisco Certified Network Professional (CCNP),• Cisco Certified Security Professional (CCSP),• Check Point Security Expert (CCSE).g) Wireless LAN, WAN, 802.1x ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, Tercihen;ğ) İşletim Sistemleri Güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.6) Karar Destek Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanın 3 Katına Kadar, 1 kişi)a) Daha önce en az bir kurumsal veri ambarı projesinde görev almış olmak,b) Microsoft SQL Server veri tabanı yönetim sistemlerinde tecrübeli olmak,c) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak, ç) Microsoft İş Zekâsı platformunda bilgili/deneyimli olmak,ç) Microsoft SQL Server üzerinde saklı yordamlar (stored procedures) konusunda deneyimli olmak,d) OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions), SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak,e) SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak,f) ETL süreçlerine hakim olmak, tercihen SSIS (MS SQL Server Integration Services ETL aracı), ğ) Aşağıda belirtilen sertifikalarından en az birine sahip olmak• Microsoft SQL Server MCITP: Business Intelligence Developer 2005/2008,• Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012. Tercihen;g) Microsoft SQL Server MCITP: Database Developer 2005/2008/2012 sertifikasına sahip olmak, ı) Oracle SQL ve PL/SQL dillerine hakim olmak,ğ) .NET programlama dilleri (C# veya VB.NET) yazılım dillerinde bilgi sahibi olmak.7) Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 8 kişi)a) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,b) PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,c) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı (svn, cvs, git, mercurial, tfs) kullanmış olmak, ç) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,ç) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,d) Aşağıda (f ve g) maddelerinde belirtilen .NET veya Java teknolojileri konularından birininin tüm şartlarını karşılıyor olmak.e) .NET Programlama konusunda bilgi sahibi olmak• .NET Framework (2.0 ve üstü, tercihen 4.0) konusunda bilgi sahibi olmak,• Visual Studio kullanımında deneyimli olmak (2005, 2008, 2010, 2012),• .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) bilgi sahibi olmak,• ASP.NET ve/veya Windows uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,• Geniş ölçekli web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,• Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak¦ Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),¦ Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme veya Veritabanı hakkında,¦ Microsoft Certified Application Developer (MCAD),¦ Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). g) Java programlama konusunda bilgi sahibi olmak• Temel Java programlama bilgisine sahip olmak,• Java uygulamaları kullanarak en az bir uygulama geliştirmiş olmak,• Temel Java web teknolojileri, Servlet ve JSP konusunda bilgi sahibi olmak,• Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak¦ Sun Java Associate,¦ Sun Java Programmer,¦ Sun Java Developer,¦ Sun Java Architect,¦ Oracle Certified Associate (OCA) Java,¦ Oracle Certified Professional (OCP) Java.Tercihen;• Hibernate (ORM) ve/veya JPA konusunda bilgi sahibi olmak,• Spring Framework konusunda bilgi sahibi olmak. Tercihen;ğ) Mobile uygulamalar (Android, IOS, Windows Mobile) konusunda bilgi sahibi olmak,• En az bir mobil uygulama geliştirmiş olmak,• Aşağıdaki programlama dillerinden en az biri ile uygulama geliştirmiş olmak¦ HTML5, Javascript,¦ Java (Android),¦ Objective-C (IPhone-IOS),¦ C# ve/veya VB.NET (Windows Mobile).8) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)a) Yazılım Geliştirme Uzmanı (İlan Sıra No:7) şartlarını sağlamak,b) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,c) Geniş ölçekli web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,ç) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak,ç) Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,d) UML ile modelleme konusunda tecrübeli olmak,e) Oracle veya Microsoft SQL veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,f) Microsoft Office, Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,ğ) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,g) Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,ı) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) ,• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD). Tercihen;i) CMMI gibi süreç iyileştirme alt yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,j) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına sahip olmak.9) Portal Sistemleri Uzmanı (Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 kişi)a) Aşağıdaki portal teknolojilerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,• DotNetNuke ürün ailesi konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak ve DotNetNuke üzerinde Thema, Skins, Modules, Workflow gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak,• Sharepoint Portal ürün ailesi konusunda en az 1 yıl çalışmış olmak ve Sharepoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts gibi konularda ileri seviyede bilgi sahip olmak.• ASP.NET üzerinde en az 3 yıl deneyimli olmak,b) .NET programlama dilleri (C# veya VB.NET) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,c) Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,ç) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,ç) MS SQL Server (MS SQL Server 2005/2008/2012) hakkında bilgi sahibi olmak,d) Internet Information Services (IIS) teknolojilerine hakim olmak,e) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),• Microsoft Certified Technical Specialist (MCTS), Yazılım Geliştirme,Sharepoint veya Veritabanı hakkında,• Microsoft Certified Application Developer (MCAD),• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),• Microsoft Certified Professional: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. Tercihen;f) WCF ve WWF konusunda deneyim sahibi olmak, ğ) dobe Photoshop hakkında bilgi sahibi olmak,g) Microsoft Silverlight veya Adobe Flash hakkında bilgi sahibi olmak.II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİGenel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.İstenilen Belgeler1. Başvuru formu (Kurumumuz internet sitesinden (www.iskur.gov.tr) temin edilecektir).2. Özgeçmiş.3. Referans mektubu.4. Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.) veya mezun olduğu bölümde ingilizce eğitim yapıldığına dair üniversiteden alınan yazı.5. Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti. (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.)6. En az iki programlama dili bildiğini gösteren belgeler.7. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.8. Genel Şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler. (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.)9. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. ( slı ibraz edildiği takdirde suretler Genel Müdürlüğümüzce onaylanacaktır.)Başvuru ŞekliTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü web adresinde (www.iskur.gov.tr) bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgelerle beraber başvuruların en geç 19.07.2013 günü mesai saati bitimine (17:30'a) kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Beşevler/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.Başvuru YeriTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Beşevler/ANKARA Telefon: (0312) 216 30 00(0312) 216 30 00 ÜCRETSİZIII- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİBaşvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi, Unvan ve Ücret Tablosu'nda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her birisinden 5 katına kadar aday sınav için çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: KPSS P3 puanı X 0,7 + Yabancı Dil puanı X 0,3IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASIGenel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz web adresinde (www.iskur.gov.tr) 29.07.2013 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.V- SINAVSınav Şekli ve BaşarıSınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almış olmak şarttır.Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.Sınav KonularıMesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.Sınav Yeri ve TarihiSınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır.VI-ÜCRETİAylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak-Haziran 2013 tarihleri arası için belirlenen brüt tutar 3.435,27 TL) özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Buna göre aylık brüt ücret; iki katı için 6.870,54 TL, üç katı için 10.305,81 TL olarak belirlenmiştir. Ancak Kurumumuz, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.Tel: (0312) 216 30 00  (0312) 216 30 00 ÜCRETSİZ  Web: www.iskur.gov.tr Tel: (0312) 216 31 49  (0312) 216 31 49  Tel: (0312) 216 34 59  (0312) 216 34 59Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi, Unvan ve Ücret Tablosu

İlan Sıra No
Alınacak Kişi Sayısı
Pozisyon
Ücret (Sözleşme Ücret Tavanının)
1
1
Veri Tabanı Uzmanı
3 Katına Kadar
2
1
Güvenlik Uzmanı
3 Katına Kadar
3
1
Proje Yönetim Uzmanı
3 Katına Kadar
4
 
Sistem Uzmanı
2 Kat
5
1
Ağ Sistemleri Uzmanı
3 Katına Kadar
6
1
Karar Destek Sistemleri Uzmanı
3 Katına Kadar
7
 
Yazılım Geliştirme Uzmanı
2 Kat
8
1
Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
3 Katına Kadar
9
1
Portal Sistemleri Uzmanı
2 Kat
Toplam
17
 
 
VII- SONUÇLARIN DUYURULMASIYapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.iskur.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Duyurulur.İLETİŞİM BİLGİLERİGenel Müdürlük Santral: E-posta: sinavbasvuru@iskur.gov.tr İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Özel Şartlar İçin)


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.07.2013 19:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394