TPE Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Türk Patent Enstitüsünden: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri.

banner396

TPE Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Türk Patent Enstitüsünden: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri.

08 Haziran 2013 Cumartesi 11:36
TPE Patent ve Marka Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri...


Türk Patent Enstitüsünden:TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNAGİRİŞ SINAVI DUYURUSU
6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent ve Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 15.07.2013 tarihinde başlayacak olan sözlü giriş sınavı ile aşağıda fakültesi/bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam (40) adet Patent ve Marka Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

FAKÜLTE/BÖLÜM

UNVAN

SINIF

DERECE

KADRO SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

4

KPSSP6

80

Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

2

KPSSP6

80

Eczacılık Fakültesi

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

2

KPSSP6

80

Kimya Bölümü, Biyokimya Bölümü

Patent Uzman Yardımcısı

GİH

9

2

KPSSP6

80

Endüstri Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

1

KPSSP6

80

Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

4

KPSSP6

80

Hukuk Fakültesi

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

20

KPSSP11

80

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

Marka Uzman Yardımcısı

GİH

9

5

KPSSP54

80

TOPLAM

40

 

 


A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen fakülte/bölümlerinde ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlardan mezun olmak,3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,4) Sözlü sınavın başladığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.B - BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren (15) onbeş gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.3) Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.4) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az onbeş (15) gün önce Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.5) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, istenilen belgeleri süresi içinde Enstitüye sunmaması veya hakkından feragat etmesi halinde, 3 üncü maddede belirtilen aday sayısı tamamlanıncaya kadar, sıradaki diğer adaylar çağrılacaktır.6) Sözlü sınava girecek adaylardan;a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,istenecektir.C - SÖZLÜ SINAV KONULARISözlü sınav;a) Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.E - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr.) ve duyuru panosunda ilan edilecek, ayrıca, sınav sonucu asil ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilecektir.2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.F - DİĞER HUSUSLAR1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaportlarını ibraz ederek sınava alınacaklardır.2) Sınavı kazananlardan, sınav başvurusunda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde onların yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.İlan olunur.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2013 11:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394