TKDK 174 Personel Alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 174 adet denetçi,uzman ve destek personeli alacak. Sınava başvurular 30 Mart- 3 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak.

TKDK 174 Personel Alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 174 adet denetçi,uzman ve destek personeli alacak. Sınava başvurular 30 Mart- 3 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart 2015 Pazartesi 09:38
TKDK 174 Personel Alacak
T.C.TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

1)   DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre kamudan ve/veya açıktan atama şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolarda belirtilen  bölümler  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilen,  yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının belirtilen düzeyindeki mezunları arasından 9 (Dokuz) Denetçi pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı seçme sınavı yapılacaktır.

1.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI

1.1.1. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (5 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından;

 

BÖLÜM

 

BVURU KODU

 

SAYI

İktisat,  İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset  Bilimi  ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ziraat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk,  Gıda Mühendisliği, İaat Mühendisliği,

Veteriner Fakültesi

 

 

 

 

 

 

KDN01

 

 

 

 

 

 

5

TOPLAM

5


1.1.2. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (4 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Açıktan Atama şeklinde;

 

BÖLÜM

 

BVURU KODU

 

SAYI

İktisat,  İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset  Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset  Bilimi  ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ziraat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk,  Gıda Mühendisliği, İaat Mühendisliği,

Veteriner Fakültesi

 

 

 

 

 

 

ADN01

 

 

 

 

 

 

4

TOPLAM

4

GENEL TOPLAM

9


2)   UZMAN KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
(140 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre kamudan ve/veya açıktan atama şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatı ve Taşra Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının belirtilen düzeyindeki mezunları arasından 140 (Yüz Kırk) Uzman pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere seçme sınavı yapılacaktır.

2.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI

2.1.1 KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (33 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere;

 

 

BÖLÜM

 

 

BVURU

KODU

HİZMET BİRİMLERİ

 

 

TOPLAM

MERKEZ

AĞRI

ARDAHAN

DİYARBAKIR

ELAZ

ERZİNCAN

ERZURUM

GİRESUN

KARS

MALATYA

MARDİN

MUŞ

ORDU

SİVAS

ŞANLIURFA

VAN

İktisat ,İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çaşma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler,Kamu Yönetimi , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslarara İlişkiler, Uluslarara İlişkiler

 

 

 

 

KUZ01

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ziraat Mühendisliği

KUZ30

 

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

21

Su Ürünleri Mühendisliği

KUZ52

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hukuk

KUZ93

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Gıda Mühendisliği

KUZ94

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

3

Veteriner Fakültesi

KUZ98

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

5

TOPLAM

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

33


2.1.2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (107 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, Açıktan Atama şeklinde;


3)   DESTEK PERSONELİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

3.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 25 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda  belirtilen  Merkez Teşkilatı  ve  İl  Koordinatörlüklerinde  görevlendirilmek  üzere,  Açıktan Atama şeklinde;
4)   DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

4.1 GENEL ŞARTLAR

Adayların;

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık  suçlarından mahkûm olmamak,

4-) Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle,

a.   Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b.   Muvazzaf  askerlik hizmetini  yapmış  yahut erteletmiş  veya  yedek sınıfta  geçirmiş olmak,

5-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.


4.2 ÖZEL ŞARTLAR

4.2.1 KAMUDAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;

1-) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve
(IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

2-) Kamudan Denetçi ve Uzman alımına Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
Taşra İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere başvuran Uzman adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3-) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; Kurumlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman unvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ya da ya da İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4-) Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,

5-) Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına KUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.
 
4.2.2 AÇIKTAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;

1-) 2014 yılında ÖSYM’ce yapılan 2014-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı
“KPSSP3” puan türünden asgari Altmış (60) puan almış olmak,

2-) Açıktan Denetçi ve Uzman alımına; Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
Taşra  İl  Koordinatörlüklerinde  görev  yapmak  üzere  Uzman  pozisyonuna  başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM'ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3-) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya   Yat ı r ı m  Proj el er i  i l e  il işki l i  ol mak  ü zer e  Proje  Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4-) Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

4.2.3 DESTEK PERSONELİ ALIMLARI İÇİN;

1-)  ADP01  kodundan  başvuracak  adaylar  için;  2014  yılında  ÖSYM’ce  yapılan  2014-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

2-) ADP02 kodundan başvuracak adaylar için; 2014 yılında ÖSYM’ce yapılan 2014-KPSS (Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP93” puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Sınav Kurulu, ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.


5)   DENETÇİ,   UZMAN   ve   DESTEK   PERSONELİ   SEÇME   SINAVINA   KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adaylar, Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr)  internet adresinden elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Sıralamaya giren adaylar Kurumun internet adresinden elektronik başvuru  aşamasında  doldurmuş  olduğu  “Aday  Bilgi  Formu”nu  imzalı  olarak  aşağıdaki  belgeler
 
(belgelerin  asıllarının  fotokopileri  ile  birlikte  ibraz  edilmesi  durumunda,  fotokopileri  kabul edilecektir) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1 DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Aday Bilgi Formu’nun çıktısı (http://sinav.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

2-) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti. (Aslı veya tasdikli suretinin  ibraz  edilmesi  durumunda  adayların  beraberinde  getireceği  söz  konusu  belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

3-) Açıktan alıma başvuracak adaylar için 2014 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

4-)  Türkiye  Cumhuriyeti  kimlik  numarası  beyanı  (Başvuru  esnasında  matbu  form  olarak
doldurulacaktır.)

5-) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak
eden adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

6-) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7-) Özgeçmiş Formu (http://sinav.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

8-) Kamudan /Açıktan Uzman ve Denetçi Pozisyonlarına başvuran adaylar için; Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM'nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesinin internet çıktısı olması durumunda, kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri ya da sonuç belgesi kontrol kodu belge üzerinde yer almalıdır.)

9-) Kamudan Uzman ve Denetçi Alımlarına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

10-) En az 3 (üç) yıl iş tecrübesini gösterir belge (Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi vb.) (ADN01 ve KDN01 Başvuru kodlarından başvuran adaylar için bu belge zorunlu olup, diğer başvuru kodlarından başvuran adaylar eğer varsa bu belgeyi sunacaklardır.)

11-) Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için; en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak ve/veya uzman  olarak  çalıştığını  ispat  eden  ilgili  kurumun  personel  birimi  tarafından  onaylı  hizmet dökümü  belgesi  ya  da  İç  Denetim,  İç  Kontrol,  IT  Denetimi,  Kurumsal  Kaynak  Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

12-) Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren ve daha önce çalıştığı veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.

13-) Denetçi Pozisyonuna başvuran adaylar için;  ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)

14-)  Açıktan  ve  Kamudan  Uzman  alımı  pozisyonlarına  AUZ93,  KUZ93  Hukuk  kodundan
başvuracak  adaylar  için;  Avukatlık  stajını  tamamlamış  olduğuna  dair  belge  ve  avukatlık
 
mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş Tecrübesi şartını sağladığını gösterir belge. (Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi vb.)

15-) Sıralamaya giren adaylar için; Türkiye Vakıflar Bankası Yıldız Şubesi TR05 0001 5001
5800 7302 2557 85 no’lu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank'ın tüm şubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatırdığına dair dekont.


6)   DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

6.1 DENETÇİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1-   IPARD  Programı,  Avrupa  Birliği  Kurumsal  Yapısı,  İşleyişi  veTarihçesi,  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Yönetmeliği)

2-   Hukuk

a.   Anayasa Hukuku,
b.   İdare  Hukuku  (Genel  Esaslar,  Türkiye'nin  Yönetim Yapısı,  İdari  Yargılama  Usul
Hukuku),
c. Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
d.   Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e. İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama
Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)

3-   Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

4-   Proje Döngüsü Yönetimi

5-   Uluslararası iç denetim standartları ve risk yönetimi (Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri)

6-   Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevinin yürütülmesi)

7-   Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim
Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku)


6.2 UZMAN SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1-) IPARD Programı,

2-) T.C. Anayasaları (1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

3-) Türkçe Dil Bilgisi ve Paragraf Soruları,

4-)  Genel Kültür (Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular),

5-) TKDK Mevzuatı (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler; Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)
 
6-) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

7-) Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Tarihçesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri


6.3 DESTEK PERSONELİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

I. Genel  K ül t ür 

1-) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
2-) T.C. Anayasaları (1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),
3-) Temel Vatandaşlık Bilgisi,
4-) Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,
5-) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular.

II. Genel Yetenek

1-) Türkçe Dil Bilgisi ve Paragraf Soruları
2-) Matematik

III. TKDK Mevzuat

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel  Yönetmeliği,  İI  Koordinatörlüklerinin  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik, PDSK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)


7)   DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

03.05.2015  tarihinde   yapılacak   Denetçi,   Uzman   ve   Destek  Personeli   Seçme   Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 30.03.2015 tarihinde başlayacak olup, 03.04.2015 tarihi saat: 17.00'de (bu tarih dâhil) sona erecektir.

Giriş  sınavına  katılmak  isteyen  adaylar,  yukarıda  belirtilen  koşulları  taşımaları  şartıyla;
30/03/2015–03/04/2015  tarihleri  arasında,  (http://sinav.tkdk.gov.tr)  internet  adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır. Başvuru formuna;  arkalı -önlü olarak “diploma” veya “mezuniyet belgesi” ve varsa “denklik belgesi” ile  ÖSYM’ce  denkliği  bulunan 
 bi r   di l  bel gesi nin   sistemden   çe ki lemedi ği    uyar ı sı   alı nmas ı   durumunda   “dil  belgesi”nin  taratılarak elektronik ortamda eklenmesi gerekmektedir. Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla 5 (beş) Hizmet Birimini tercih etme hakkı vardır. (Örnek: AUZ01 Başvuru kodu  için  Ağrı,  Diyarbakır,  Elazığ,  Erzincan,  Kars).  İsteyen   adaylar  “Tercih  ettiğim  Hizmet Birimlerine  yerleştirilememe durumunda  Kurumunuzun  takdir  ettiği  diğer  herhangi  bir  Hizmet Birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler.  Başvuru işlemini tamamlamak için “Kaydet” butonuna basarak  Baş vur u  Formunun  çıktısı alınmalıdır. 

Elektronik başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 06 Nisan 2015 tarihinde Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır.

Sıralamaya giren adaylar  başvuruda  istenen  belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp tüm evrakları elden  (şahsen  veya  bir  yakını  tarafından)  13  Nisan 2015  tarihinden,  17  Nisan  2015  tarihi  saat 17:00’ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 17 Nisan 2015 tarihi saat 17:00’den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8)   DENETÇİ,  UZMAN  ve  DESTEK  PERSONELİ  SEÇME  SINAVI  BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve SINAVA ÇAĞRI

8.1 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-) Personel Yönetmeliği'nin 7/1 maddesi uyarınca;

Kamudan Denetçi ve Uzman (KDN01, KUZ30, KUZ52, KUZ93, KUZ94 ve KUZ98 Başvuru Kodları) alımı pozisyonlarına başvuran ve ilanın (4.1 ve 4.2.1)'deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

2-) Personel Yönetmeliği'nin 7/2 maddesi uyarınca;

Açıktan Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı pozisyonlarına (ADN01, ADP01 ve AUZ01- AUZ98 Arası Başvuru Kodlarından) başvuran adaylar için ilanın (4.1, 4.2.2 ve 4.2.3)'deki Genel ve Özel Şartları taşımaları şartıyla başvurulan Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüğü için ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar aday yazılı sınava alınacaktır. KPSS puanlarının eşit olması halinde denetçi ve uzman alımına başvuran adaylar için; yabancı dil notu yüksek olan, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır. Destek personeli alımına başvuran adaylar için; KPSS puanları eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

3-)  Bu  sınav  ilanıyla  işe  alım  sürecinde,  her  bir  başvuru  kodu  diğer  başvuru  kodlarından bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı başvuru koduna müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

8.2 YAZILI SINAVA ÇAĞRI

1-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular,
Sınav  Kurulunca  değerlendirildikten  sonra  yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  isimleri,
20.04.2015  tarihinde  Kurumun  ilan  panosunda  ve  Kurumun  (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet
adresinde  ilan  edilecektir.  Yarışma  sınavına  kabul  edilecek  adaylara  Kurum  ayrıca  bildirim yapmayacaktır.

2-) Sınav ücretini yatırmakla beraber eksik veya geçersiz belge teslim eden, sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

3-) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Giriş Belgeleri’ni Kurumun  internet sitesinde yayınlanacak olan web adresinden 20.04.2015 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

4-) Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport  belgelerinden  en  az  birini  ibraz  etmek  zorundadırlar.  Adayların  yanlarında  getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

5-) Yazılı sınav ile ilgili yürütülen işlemler bu aşamadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındadır.

9)   DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ ve ZAMANI

1-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Seçme Sınavında 100 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir.) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1 tam puan verilecektir.
 
2-)  Seçme  Sınavı,  03.05.2015  tarihinde  saat  10.00'da  yapılacak  olup,  adayların  sınava girecekleri adres, bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

3-) Sınav Süresi 120 dakikadır.

4-) Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

5-) Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği (Destek Personeli adaylarda yabancı dilde ifade yeteneği aranmayacaktır.) ile  genel  davranış  ve  tepkilerinin  meslek  gereklerine  uygunluğu  açısından  öncelikle değerlendirilecektir. Sözlü sınav Kurumun internet adresinde duyurulacak olan tarihlerde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

10) DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ DEĞERLENDİRME
ESASLARI

1-)  Sınav Başarı Notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından oluşur. Tam puan, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

2-) Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması
gerekmektedir.

3-) Test sınavı sonucunda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.

4-) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az 70 olması gerekmektedir.

5-) Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

6-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7-) Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı başvuru koduna müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

8-) Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

9-) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

10-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.
 
11-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

12-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

13-) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.


14-) Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr)  internet adresinde ilan  edilir.  Sınavı  kazananların,  işlemlerinin  yapılabilmesi  için  sınav  sonuçlarının  ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

15-) Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

16-) Kuruma atanan personelin 08.01.2015 tarih 0115 sayılı Kurum içi yer değiştirme işlemine ilişkin yönergenin 5. Maddesinde (1) Kurum kadrolarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, Kurum içi yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; Yönergeye ekli (1) sayılı çizelgede gösterilen hizmet bölgelerindeki illerden birinde en az 3 yıl veya aynı hizmet bölgesindeki  farklı  illerde  toplamda  3  yıl  veya  farklı  hizmet  bölgelerinde  olmakla  birlikte toplamda 3 yıl fiilen çalışmış olmaları gerekmektedir. Ancak söz konusu sürelerin Kurum hizmet birimlerinde geçirilmesi esastır. Çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler, asgari çalışma sürelerinden muaf tutulurlar hükmünü kabul etmiş sayılır.

17-) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

                                                               Sınav Süreci

İŞLEM

TARİH

http://sinav.tkdk.gov.tr Üzerinden elektronik başvuruların alınması

30.03.2015

 

http://sinav.tkdk.gov.tr Üzerinden elektronik başvuruların sona ermesi

03.04.2015 (Saat 17:00)

Sıralamaya giren adayların kurumun internet sitesinde yayımlanması

(Sınav ücretinin yatırılması için  başlangıç tarihi)

 

06.04.2015

Başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi

13.04.2015

 

Başvuru evraklarının kuruma tesliminin sona ermesi  (Sınav ücretinin yatırılması için  son  tarih)

17.04.2015 (Saat 17:00)

Yazılı sınava girmeye hak  kazanan nihai adayların açıklanması

20.04.2015

Sınav giriş belgelerinin kurumun internet adresinden çık almak suretiyle temin edilmeye başlanması

 

20.04.2015

 

Yazılı sınavın yapılması

03.05.2015 (Saat 10:00)

Yazılı sınav sonucu ve sözlü sınav ile ilgili  duyuru kurumun internet

sitesinde ilan  edilecektir.

 

- İlanen Duyurulur.Son Güncelleme: 16.03.2015 09:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.