Sağlık Bakanlığı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Danışmanı, Yönetici Asistanı Danışmanı ve Elektrik Elektronik Mühendisi Danışmanı Alımı(27 Eylül 2012)

      İŞ İLANI   Görev Unvanı :   ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ DANIŞMANI   Başvuru Kodu : EHD   Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları.

banner396

Sağlık Bakanlığı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Danışmanı, Yönetici Asistanı Danışmanı ve Elektrik Elektronik Mühendisi Danışmanı Alımı(27 Eylül 2012)

      İŞ İLANI   Görev Unvanı :   ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ DANIŞMANI   Başvuru Kodu : EHD   Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları.

27 Eylül 2012 Perşembe 08:55
Sağlık Bakanlığı Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Danışmanı, Yönetici Asistanı Danışmanı ve Elektrik Elektronik Mühendisi Danışmanı Alımı(27 Eylül 2012)

 

 

 

İŞ İLANI

 

Görev Unvanı :

 

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ DANIŞMANI

 

Başvuru Kodu : EHD

 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları...


  


 


İŞ İLANI


 


Görev Unvanı :


 


ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ DANIŞMANI


 


Başvuru Kodu : EHD


 


Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere (1 adet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Danışmanı alınacaktır.


 


Kısaca Görev Tanım


 


Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.


 


. Kamu-Özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesisi Elektronik alet ve sistemleri projelerinin hazırlanmasına danışmanlık yapmak,


 


. Kamu-Özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesis için Elektronik ve Haberleşme ile ilgili Araştırma, geliştirme çalışmaları konusunda danışmanlık yapmak,


 


. Kamu-Özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesisi projelerinde; iletişim, elektronik cihazlar, bilişim teknolojileri cihazları, tıbbi elektronik, ses ve görüntüleme sistemleri, Proje tasarım ve yazılım uygulamaları, internet sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri v b konularında başkanlığımızla birlikte bu projeleri kontrol görevi üstlenmek, projelendirme sürecinin her aşamasının mesleğiyle ilgili olan kısımlarında danışmanlık yapmak, alınacak olan diğer danışmanlar ve konuyla ilgili çalışan mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmak .


 


KÖO kapsamında yapılması planlanan sağlık tesislerinin yapım ve işletme aşamalarıyla ilgili sözleşme, şartname ve ihale dosyalarının branşıyla ilgili konularda direkt veya dolaylı ilişkili olan kısımlarını hazırlamak .


 


Avan proje sonrası, özel sektör tarafından hazırlanacak olan uygulama projelerinin hazırlanma ve Başkanlığımızca tetkik ve onayı sürecinde danışmanlık yapmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek .


 


Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan keşif, metraj, yaklaşık maliyet veya ihale dosyalarını hazırlamak veya hazırlanmasına katkı yapmak ve bunları inceleme görevi üstlenmek .


 


Avan proje, uygulama projeleri, keşif, metraj, yaklaşık maliyet, fizibilite vs., hizmetlerde idareye teknik yönden uygunluk raporu hazırlamak .


 


İdare tarafından hazırlanan ve/veya hazırlanacak olan ihale şartname, mahal listeleri ve projelerin taslaklarını incelemek, eksik olan kısımları tamamlamak, ulusal ve uluslar arası hukuki mevzuat ile ilgili öneri ve görüşleri sunmak.


 


. İdarenin görev alanına giren konularda doğabilecek her türlü


 


Elektronik ve Haberleşme konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek .


 


Elektronik ve Haberleşme projelerini inceleyip İdareye görüş bildirmek .


 


Elektronik ve Haberleşme gerekli olan diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde İdare tarafından yapılacak çalışmalara danışmanlık hizmeti vermek,


 


. Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.


 


Adayda Aranılan Özellikler


 


Minimum nitelikler şunlardır;


 


. İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak.


 


. İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak .


 


Seyahate engel durumu bulunmamak,


 


. Mühendislik fakültelerinin Elektronik Mühendisliği. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği. Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak .


 


MS Office, Autocad programının kullanımında tecrübeye sahip olmak .


 


Elektronik ve Haberleşme projeleri konusunda en az 5 yıllık spesifik tecrübeye sahip olmak. (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin Elektronik ve Haberleşme projelerinde. Elektronik, internet ve haberleşme konularında çalışmış olmak) .


 


Tercihen Avrupa Birliği standartlarına uyumlu çalışacağı alanla ilgili olarak know-how ve deneyim sahibi olmak.


 


Çalışma Yeri Ve Zamanı . Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü binasında görev yapacaktır.


 


ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 30/10/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN EPOSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ


 


VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.


 


e-mail : kamuozel_db@saglik.gov.tr


 


YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.


 


İŞ İLANI


 


Görev Unvanı :


 


ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ DANIŞMANI


 


Başvuru Kodu : EED


 


Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere (2 adet) EleMrik-Elektronik Mühendisi Danışmanı alınacaktır.


 


Kısaca Görev Tanımı


 


Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir.


 


. Kamu-özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesisi elektrik projelerinin hazırlanmasına katkı yapmak, başkanlığımızla birlikte bu projeleri kontrol görevi üstlenmek, projelendirme sürecinin her aşamasının mesleğiyle ilgili olan kısımlarında danışmanlık yapmak, alınacak olan diğer danışmanlar ve konuyla ilgili çalışan mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmak .


 


. KÖO kapsamında yapılması planlanan sağlık tesislerinin yapım ve işletme aşamalarıyla ilgili sözleşme, şartname ve ihale dosyalarının branşıyla ilgili konularda direkt veya dolaylı ilişkili olan kısımlarını hazırlamak .


 


. Avan proje sonrası, özel sektör tarafından hazırlanacak olan uygulama projelerinin hazırlanma ve Başkanlığımızca tetkik ve onayı sürecinde danışmanlık yapmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,


 


. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan keşif, metraj, yaklaşık maliyet veya ihale dosyalarını hazırlamak veya hazırlanmasına katkı yapmak ve bunları inceleme görevi üstlenmek .


 


Avan proje, uygulama projeleri, keşif, metraj, yaklaşık maliyet, fizibilite vs., hizmetlerde idareye teknik yönden uygunluk raporu hazırlamak .


 


İdare tarafından hazırlanan ve/veya hazırlanacak olan ihale şartname, mahal listeleri ve projelerin taslaklarını incelemek, eksik olan kısımları tamamlamak, ulusal ve uluslar arası hukuki mevzuat ile ilgili öneri ve görüşleri sunmak.


 


. İdarenin görev alanına giren konularda doğabilecek her türlü elektrik konularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek .


 


Elektrik projelerini inceleyip İdareye goruş bildirmek .


 


Enerji temini ve üretimi için TEDAŞ, TEIAŞ, EPDK. ve gerekli olan diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde idare tarafından yapılacak çalışmalara danışmanlık hizmeti vermek,


 


. Söz konusu hedefleri yerine getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işleri yapmak.


 


Adayda Aranılan Özellikler


 


Minimum nitelikler şunlardır;


 


. İyi derecede İngilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak.


 


. İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak .


 


Seyahate engel durumu bulunmamak.


 


. Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik veya elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak .


 


MS Office. Autocad programının kullanımında tecrübeye sahip olmak .


 


Elektrik projeleri konusunda en az 5 yıllık spesifik tecrübeye sahip olmak. (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin elektrik projelerinde, iç aydınlatma he sap yöntemleri ve elektrik enerji sistemlerinde optimizasyon ve durum kestirimi konularında çalışmış olmak) .


 


Tercihen Avrupa Birliği standartlarına uyumlu çalışacağı alanla ilgili olarak know-how ve deneyim sahibi olmak.


 


Çalışma Yeri Ve Zamanı .


 


Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü binasında görev yapacaktır.


 


ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 30/10/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ


 


VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.


 


BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.


 


e-mail : kamuozel db@saglik.gov.tr


 


YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPILACAKTIR.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.09.2012 08:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394