Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Sözleşmeli Personel Alımı(18 Eylül 2012)

  T.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Sözleşmeli Personel Alımı(18 Eylül 2012)

  T.

18 Eylül 2012 Salı 10:40
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Sözleşmeli Personel Alımı(18 Eylül 2012)

 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

 

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Mütercim-Tercüman ve 9 adet Arşiv...


 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU


 


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Mütercim-Tercüman ve 9 adet Arşiv Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


 


I. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR:


 


A- GENEL ŞARTLAR:


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


b) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı Personeli sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak.


 


B- ÖZEL ŞARTLAR: I. MÜTERCİM-TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:


 


a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercüman/Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


 


b) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.


 


c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya ingilizce dilinde "Test Of English as a Foreıgn Language" (TOELF) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya "International English Language Testıng Sistem" (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)


 


II. ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:


 


a) Fakültelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Eski Yazı, İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Tarih öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak.


 


b) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.


 


c) Arapça ve Osmanlıca yazılmış arşiv kayıtlarını okuyabilmek. Bu kayıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmak.


 


III- BAŞVURU:


 


a) 24.09.2012-09.10.2012 tarihleri arasında, son günü mesai saati bitimine kadar, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinden Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar internet üzerinden başvurdukları unvana göre formu doldurduktan sonra formun çıktısını alıp imzalayacak ve bu formu sözlü sınav sonunda atanmaya hak kazanmaları halinde istenen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır.


 


b) Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark ederlerse başvuruların son günü mesai saati sonuna kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler.


 


c) Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacaktır.


 


ç) Elektronik ortamda başvuru yapılmadan şahsen veya sadece posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


 


a) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Arşiv Uzmanı pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.


 


b) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.


 


c)Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı adayları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:


 


Sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mütercim-Tercüman için sözlü sınav; Mesleki İngilizce bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır, (çeviri tercüme ve mülakat yapılacaktır.) Arşiv Uzmanı için sözlü sınav; Mesleki Arapça ve Osmanlıca bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.(çeviri tercüme ve mülakat yapılacaktır.)


 


SINAV TARİHİ VE YERİ:


 


Mütercim - Tercüman ve Arşiv Uzmanı Sözlü sınav 06.11.2012 tarihinde saat 10.00'da


 


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


 


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen sınav yeri ve tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.


 


SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRME:


 


Mütercim-Tercüman sözlü sınavına katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan 1 aday sınavı kazanmış olacaktır. Arşiv Uzmanı Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan 9 aday sınavı kazanmış olacaktır.


 


GENEL HÜKÜMLER :


 


1. Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı adaylarından sözlü sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların ve yedeklerin listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


2. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılabilecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik yada gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.


 


ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:


 


1- Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli)


 


2- öğrenim Belgesinin Aslı


 


3- Askerlik Durum Belgesi.


 


4- 4 adet fotoğraf.(Yeni Çekilmiş)


 


5- KPSS P3 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuç belgesi.


 


6- "Mütercim-Tercüman" unvanına başvuranlar için KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) belgesi


 


8- Elektronik ortamda yapılan sınava başvuru formu imzalı çıktısı.


 


*Yukarıda istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla beraberinde getirdikleri fotokopileri kurum tarafından onaylanıp kabul edilecektir.


 


2012 KPSS (B) GRUBU PUANLARINA GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜCRET DAĞILIMI


 


 
UNVAN

POZİSYON

BRÜT ÜCRET

NET ÜCRET

EN AZ

EN ÇOK

EN AZ

EN ÇOK

*

MÜTERCIM-TERCÜMAN

1

1.736.71

2.090.05

1.919.24

2.175.21

**

ARŞİV UZMANI

9

1.445.72

1.650.36

1.708.45

1.856.70

*

TOPUM

10

 

 

  


  
İLETİŞİM BİLGİLERİ


 


Tel : 0 312 591 21 88 - 0 312 591 22 81


 


Mesai : 09.00 -18.00


 


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle / ANKARAT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU


 


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 adet Mütercim-Tercüman ve 9 adet Arşiv Uzmanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen usul ve esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


 


I. BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR:


 


A- GENEL ŞARTLAR:


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.


 


b) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı Personeli sözleşmeli personel olmalarına engel bir durumu bulunmamak.


 


B- ÖZEL ŞARTLAR: I. MÜTERCİM-TERCÜMAN POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:


 


a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercüman/Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


 


b) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.


 


c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya ingilizce dilinde "Test Of English as a Foreıgn Language" (TOELF) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya "International English Language Testıng Sistem" (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)


 


II. ARŞİV UZMANI POZİSYONU İÇİN ARANILACAK NİTELİKLER:


 


a) Fakültelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren; Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Eski Yazı, İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Tarih öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az 4 (dört) yıl süreli Fakültelerin birinden mezun olmak.


 


b) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 puan almış olmak.


 


c) Arapça ve Osmanlıca yazılmış arşiv kayıtlarını okuyabilmek. Bu kayıtların incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda tecrübeli olmak.


 


III- BAŞVURU:


 


a) 24.09.2012-09.10.2012 tarihleri arasında, son günü mesai saati bitimine kadar, www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr adreslerinden Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar internet üzerinden başvurdukları unvana göre formu doldurduktan sonra formun çıktısını alıp imzalayacak ve bu formu sözlü sınav sonunda atanmaya hak kazanmaları halinde istenen belgeler kapsamında kuruma sunacaklardır.


 


b) Adaylar internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra herhangi bir bilgiyi yanlış girdiklerini fark ederlerse başvuruların son günü mesai saati sonuna kadar ilk aldıkları şifre ile ya da yeniden şifre alarak kendilerine ait form üzerinde düzeltme yapabilirler.


 


c) Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvuruların her ikisi de geçersiz sayılacaktır.


 


ç) Elektronik ortamda başvuru yapılmadan şahsen veya sadece posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


 


a) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Arşiv Uzmanı pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.


 


b) 07-08 Temmuz 2012 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 (B) grubu puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlayarak sıraya konularak alınacağı ilan edilen sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunun dört (4) katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava çağrılacaktır.


 


c)Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı adayları www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:


 


Sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Mütercim-Tercüman için sözlü sınav; Mesleki İngilizce bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır, (çeviri tercüme ve mülakat yapılacaktır.) Arşiv Uzmanı için sözlü sınav; Mesleki Arapça ve Osmanlıca bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.(çeviri tercüme ve mülakat yapılacaktır.)


 


SINAV TARİHİ VE YERİ:


 


Mütercim - Tercüman ve Arşiv Uzmanı Sözlü sınav 06.11.2012 tarihinde saat 10.00'da


 


T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


 


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ANKARA" adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen sınav yeri ve tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.


 


SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE DEĞERLENDİRME:


 


Mütercim-Tercüman sözlü sınavına katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan 1 aday sınavı kazanmış olacaktır. Arşiv Uzmanı Sözlü sınava katılanların sınavda başarılı olabilmeleri için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması gerekmektedir. Sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan 9 aday sınavı kazanmış olacaktır.


 


GENEL HÜKÜMLER :


 


1. Mütercim-Tercüman ve Arşiv Uzmanı adaylarından sözlü sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların ve yedeklerin listesi www.icisleri.gov.tr ve www.nvi.gov.tr web adreslerinde ve T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle/ ANKARA" adresindeki hizmet binası girişlerinde ilan edilecektir. Kazanamayan Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 


2. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılabilecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru belgelerinde eksik yada gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.


 


ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:


 


1- Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tarihli)


 


2- öğrenim Belgesinin Aslı


 


3- Askerlik Durum Belgesi.


 


4- 4 adet fotoğraf.(Yeni Çekilmiş)


 


5- KPSS P3 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuç belgesi.


 


6- "Mütercim-Tercüman" unvanına başvuranlar için KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) belgesi


 


8- Elektronik ortamda yapılan sınava başvuru formu imzalı çıktısı.


 


*Yukarıda istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla beraberinde getirdikleri fotokopileri kurum tarafından onaylanıp kabul edilecektir.


 


2012 KPSS (B) GRUBU PUANLARINA GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN ÜCRET DAĞILIMI


 


UNVAN POZİSYON BRÜT ÜCRET NET ÜCRET


EN AZ EN ÇOK EN AZ EN ÇOK


* MÜTERCIM-TERCÜMAN 1 1.736.71 2.090.05 1.919.24 2.175.21


** ARŞİV UZMANI 9 1.445.72 1.650.36 1.708.45 1.856.70


* TOPUM 10


 


 


İLETİŞİM BİLGİLERİ


 


Tel : 0 312 591 21 88 - 0 312 591 22 81


 


Mesai : 09.00 -18.00


 


İÇİŞLERİ BAKANLIĞI : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 408 cad. No: 136 Yenimahalle / ANKARA

Son Güncelleme: 18.09.2012 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.