İstanbul Maden ve Metaller İhracaatçı Birlikleri Personel Alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracaatçı Birlikleri personel alımına başvurular 3 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.

banner396

İstanbul Maden ve Metaller İhracaatçı Birlikleri Personel Alacak

İstanbul Maden ve Metaller İhracaatçı Birlikleri personel alımına başvurular 3 Ağustos 2015 tarihinde sona erecek.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 12:12
İstanbul Maden ve Metaller İhracaatçı Birlikleri Personel Alacak
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB)Uzman Yardımcısı kadrosunda olmak üzere sözlü sınavla 5 (beş) personel alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c)18 yaşını bitirmiş olmak,

d)Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun ya da sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

e)01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

f)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h)Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,

i)TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j)Başvuru için, İngilizce yabancı dil bilgisinden, ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

k)05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

BAŞVURU ŞARTLARI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

GÖREV ALINACAK ŞUBE

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

4 YIL

KPSSP04

2*

Elektrik Sektörü(1)

Mücevher Sektörü(1)

İKTİSAT, EKONOMETRİ, İSTATİSTİK

4 YIL

KPSSP92

1*

Elektrik Sektörü(1)

İŞLETME, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, KAMU YÖNETİMİ

4 YIL

KPSSP117

2**

Elektrik Sektörü(1)

Mücevher Sektörü(1)

TOPLAM

5UZMAN YARDIMCISI ALIMINDA TERCİH NEDENLERİ

a)Sektör analiz ve raporlama sorumlusu (3 kişi*)

.Analiz ve raporlama konularında tecrübeli

.Yönetim Kuruluna sunum hazırlayabilecek

.Ms Office uygulamalarına hakim, SAP deneyimi olan

.Analitik ve yorumsal düşünme becerileri olan

.Ekip çalışmasına yatkın, gözlem yeteneği güçlü

.Problem çözme odaklı, araştırma ve geliştirmeye istekli

.Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip

.Yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

.Yurt dışına seyahat edebilecek,

.İleri seviyede İngilizce konuşabilen

.Özel sektörde en az 1 yıl tecrübeli

.Üye İlişkilerini yönetebilecek yetkinlikte,

İş tanımı:

.Sektörel araştırmalar yapmak

.Elde ettiği verileri raporlamak, yorumlamak ve sunmak

b)Yurtiçi ve Yurtdışı Organizasyon Sorumlusu (2 Kişi**)

.Organizasyon konusunda tecrübeli

-Yurt dışına seyahat edebilecek,
-Yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
-Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip
-Problem çözme odaklı, araştırma ve geliştirmeye istekli
-Ekip çalışmasına yatkın, gözlem yeteneği güçlü
-Yönetim Kuruluna sunum hazırlayabilecek
-MS Office uygulamalarına hakim, SAP deneyimi olan
-İleri seviyede İngilizce konuşabilen
-Özel sektörde en az 1 yıl tecrübeli
-Üye İlişkilerini yönetebilecek yetkinlikte,

İş tanımı:

.Yurtiçi ve yurtdışı heyet ve fuar organizasyonları gerçekleştirmek

.Elde ettiği verileri raporlamak, yorumlamak ve sunmak

.Destek mevzuatını takip edip ilgili belgeleri tamamlamak

.Sektörel araştırmalar yapmak

3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

4- Başvuruda İstenilen Belgeler

a) Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

ç) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi,

e) Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgenin fotokopisi,

f) Güncel Özgeçmiş (CV)

5- Başvuru Adresi

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 3 Ağustos 2015 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

6- Sözlü Sınav

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 5 Ağustos 2015 tarihinden itibaren bilahareGenel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

7- Kimlik Belgesi

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADRES

TELEFON
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

KAT:5 YENİBOSNA/İSTANBUL
0(212) 454 08 34 (direkt)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.07.2015 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394