Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel ve İç Denetçi Alım İlanı

  T.

banner396

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel ve İç Denetçi Alım İlanı

  T.

29 Temmuz 2013 Pazartesi 09:57
Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzman Personel ve İç Denetçi Alım İlanı

 


T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de...


 
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİGİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 16 adet Uzman Personel ve 1 adet İç Denetçi pozisyonu için 16-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:


ALAN

ADET

Mühendislik

4

Matematik

4

İstatistik

2

Kimya

2

Biyoloji

2

Hukuk

2

TOPLAM

16


İç Denetçi pozisyonu için adayların en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat veya işletme fakültelerinin birinden mezun olmaları şartı aranacaktır.Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Mühendislik branşlarından mezun olanlar için bölüm ayrımı gözetilmeksizin sıralama yapılacaktır.KATILMA ŞARTLARIa) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.yok.gov.tr),d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve halen geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinde, "KPSSP 5" puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, alanlar için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),GİRİŞ SINAVI ESASLARIGiriş sınavı sadece "sözlü sınav" olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacaktır.Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydıyla ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir. Genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan soru sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.- Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,- Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,- Genel AB kültürü, yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci,- Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,- Genel kültür düzeyini ölçmeye yönelik sorular,- Muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular.Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar "asil aday"; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla "yedek aday" belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecektir.Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.ÖZEL ŞARTLARİç Denetçi adaylarında, "Certified Government Auditing Professional (CGAP)" veya "Certified Internal Auditor (CIA)" sertifikaları ile "Kamu İç Denetçi Sertifikası"ndan en az birine sahip olmak tercih sebebidir.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİBirimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek "İş Talep Formu" ve aşağıda sayılan belgeler şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıdaki adresine, en geç 06.09.2013 günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.Adres: Merkezi Finans ve İhale BirimiEskişehir Yolu 4. km 2.Cd. (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok 06520 Söğütözü/AnkaraBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERAdayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları "İş Talep Formu" ile birlikte, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdik edilebilecektir.) ibraz etmeleri gerekmektedir:a) KPSS Sonuç Belgesi,b) KPDS veya YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,c) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,ç) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,d) Nüfus cüzdanı fotokopisi.Giriş sınavında başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.DİĞER HUSUSLARUzman Personele, 1 inci dereceli kadroda görev yapan Hazine uzmanına her türlü ödemeler dahil ödenmekte olan tutarı geçmemek üzere ücret ödenir. Birimdeki diğer çalışma koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, 5671 sayılı "Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun" ile "Merkezi Finans Ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği"ni inceleyebilirler.>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.07.2013 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394