Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı(2 Ekim 2012)

  Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI   1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı(2 Ekim 2012)

  Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı   Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:   GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI   1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri.

02 Ekim 2012 Salı 09:20
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı(2 Ekim 2012)

 

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

 

GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

 

1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri...


 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Denetmen Yardımcılığı Alımı


 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


 


GÜMRÜK VE TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI


 


1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,


 


- 92 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.


 


- İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen bölümlere ayrılan kontenjanın 10 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.


 


Sıra No

Bölüm

Kontenjan

KPSS Puan Türü

1

İktisat

8

KPSSP 22

2

İşletme

11

KPSSP 23

3

Maliye

10

KPSSP 24

4

Hukuk

44

KPSSP 103

5

Kamu Yönetimi

13

KPSSP 30

6

Uluslararası İlişkiler

6

KPSSP 33

 

Toplam

92

   2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:


 


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,


 


b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)


 


c) 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,


 


ç) Yazılı sınav tarihinden önceki son iki yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden KPDS’den en az (C) seviyesinde belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak veya KPSS’nin yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %70’ine doğru cevap vermiş olmak,


 


d) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (03.11.1977 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)


 


e) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.


 


3 - Sınav konuları:


 


a) Adayın mezun olduğu bölüme ilişkin alan bilgisi (İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler),


 


b) Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).


 


Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35’tir.


 


4 - Değerlendirme yöntemi:


 


Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.


 


5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:


 


Sınav başvuruları 08 - 17 Ekim 2012 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.


 


6 - Sınav giriş belgeleri:


 


Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 30-31 Ekim - 01-02 Kasım 2012 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.


 


7 - Sınav tarihi ve yeri:


 


Yazılı sınav 03 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.


 


8 - Diğer Hususlar:


 


Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.


 GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI1 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere,- 100 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.İlgili KPSS puanı başarı sırasına göre tabloda belirtilen fakülte ve bölümlere ayrılan kontenjanın 3 katı kadar aday ve bu adaylardan en düşük puana sahip adayla aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacaktır.
Sıra No

Mezuniyet

Kontenjan

KPSS Puan Türü

Sınav Konuları

1

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri

30

KPSSP 38

İktisat grubu: İktisadi doktrinler tarihi, mikro iktisat, makro iktisat, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma-büyüme, Türkiye ekonomisi, Maliye grubu: Maliye teorisi, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergi hukuku, maliye politikası, Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk (genel hükümler, şahsın hukuku, eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler, özel borç ilişkileri), ticaret hukuku (ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak), Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.

2

Mühendislik Fakültelerinin Kimya Mühendisliği

20

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

3

Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği

20

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

4

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği

20

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi

5

Mühendislik Fakültelerinin Tekstil Mühendisliği

10

KPSSP 4

Temel mühendislik bilimleri, Genel işletmecilik bilgileri, Temel hukuk bilgileri, Türkiye ekonomisi


2 - Sınavlara katılacak adaylarda aranılan şartlar:a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,b) Yukarıdaki tabloda sayılan fakülte ve bölümler veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu fakülte veya bölümlere denk sayılan fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini müracaatları sırasında kurumsal internet sitesinden ulaşacakları iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.)c) 9-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,ç) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (06.11.1977 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)d) Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.3 - Değerlendirme yöntemi:Yazılı sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturur.4 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:Sınav başvuruları 08-17 Ekim 2012 tarihleri arasında Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) yapılacaktır.5 - Sınav giriş belgeleri:Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini 01-05 Kasım 2012 tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya sınav sabahı sınav yerinden elden alacaklardır.6 - Sınav tarihi ve yeri:Yazılı sınav 06 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.7 - Diğer Hususlar:Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunu gerçeğe aykırı yaptıkları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.Son Güncelleme: 02.10.2012 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.