Eyüp Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Alımı(12 Kasım 2012)

      EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI   A- ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI VE EĞİTİM DURUMU   İstanbul İli, Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.

banner396

Eyüp Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Alımı(12 Kasım 2012)

      EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI   A- ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI VE EĞİTİM DURUMU   İstanbul İli, Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.

12 Kasım 2012 Pazartesi 08:59
Eyüp Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Alımı(12 Kasım 2012)

 

 

 

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

 

A- ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI VE EĞİTİM DURUMU

 

İstanbul İli, Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.I.H Sınıfı...


  


 


EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI


 


A- ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI VE EĞİTİM DURUMU


 


İstanbul İli, Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.I.H Sınıfı, 4 Adet 9.derece kadroya, 4 Yıllık lisans eğitimi veren, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen (4 yıllık) yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı ile 4 (dört) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.


 


B- SINAVA KATILMA ŞARTLARI


 


1- Başvurular 19 Kasım 2012 - 26 Kasım 2012 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne yapılacaktır.


 


2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak


 


3- 01.01.2012 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yaş sınırı memuriyet hizmeti olanlar ve lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için 32'dir. Askerlik süresi yaş sınırına ilave yapılır.


 


4- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen (4 yıllık yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.


 


5- Erkeklerde muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak.


 


6- İki defadan fazla Eyüp Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış olmak


 


7- Müfettiş karakter ve vasıflarına haiz bulunmak.


 


8- En yüksek puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 katı olacak adaylar arasına girmek. (İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde çağrılacaktır.)


 


9- 2011-2012 KPSS (A Grubu) (KPSS-P29) puanı 65 ve daha yukarı almış olmak.


 


10- Süresi içinde bizzat başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Eyüp Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vermiş olmak.


 


C- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER


 


1- Giriş sınavı başvuru formu (başvuru sırasında Teftiş Kurulu Müdürlüğünden verilecektir)


 


2- Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdan sureti


 


3- 4.5 x 6 cm ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)


 


4- Yüksek Öğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesi ile fotokopisi veya onaylı örneği.


 


5- KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği


 


6- Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.


 


7- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.


 


8- Adayın kendi el yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek veya işleri, kendisinin ilköğretim, lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı)


 


D) SINAV KONULARI


 


A- HUKUK : Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku.


 


B- EKONOMİ: Genel Ekonomi ve İşletme Ekonomisi


 


C- MALİYE : Genel Maliye, Kamu Gelirleri, Bütçe


 


D- MEVZUAT : Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu


 


E- MUHASEBE : Genel Muhasebe, Bilanço Analizi


 


E) SINAVIN ŞEKLİ, TARİH VE YERİ


 


Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 14 Aralık 2012 Tarihinde saat 09.30'da, Yazılı sınavı kazanan adayların katılacağı sözlü sınav ise 19 Aralık 2012 tarihinde saat 14.00'da Eyüp Belediyesi Hizmet Binalarında yapılacaktır. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.


 


F- SINAVA GİRECEKLERİN İLANI Başvurular sonunda değerlendirmeye alınan ve yazılı sınava girecek olan adaylar 04 Aralık 2012 tarihinde Belediyenin www. eyup.bel.tr sitesinden ve Belediye Hizmet Binası duyuru panosundan ilan edilecektir.


 


G- GİRİŞ BELGESİ Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi verilecektir. Adayların 05 Aralık 2012 Tarihi itibariyle sınav giriş belgeleri Teftiş Kurulu Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların Sınav Giriş belgesini en geç sınavdan önceki gün almaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlayacak olup, geç gelenler ile sınava giriş belgesi ve kimlik ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.


 


H- SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


 


1- Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır.


 


2- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her gruptan en az 50 puan alınması ve grupların ortalamasının 70 puandan aşağıda olmaması şarttır.


 


3- Sözlü sınavda; adaylar sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur.


 


4- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70'ten aşağı olmaması gerekir.


 


5- Yazılı ve sözlü puan ortalaması ile kurum başarı puanı belirlenecektir.


 


6- Kurum başarı puanı ile KPSS-A dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir.


 


I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI


 


Yazılı sınavı kazanan adaylar 18 Aralık 2012 tarihinde Eyüp Belediyesi ana hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sitesinde (www.eyup.bel.tr) duyurulacaktır. Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak bildirim yapılmayacak olup ilan panosu ve web sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır.


 


İ- GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI


 


Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavı kazananın durumu Sınav kurulu tarafından bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş Sınavını kazanan aday 20 Aralık 2012 tarihinde Belediye hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sayfasında duyurulacak, giriş sınavını kazanan adaya ayrıca Sınav Kurulu tarafından yazılı olarak bildiri yapılacaktır.


 


J- SINAV SONUCUNA İTİRAZ


 


Giriş Sınavı sonuçlarına ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuca itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.


 


K- MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA


 


Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan aday bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybeder ve yerine yedek adayların ataması yapılır.


 


İlan Olunur.


 


EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 


Feshane Cd.No:36 (Feshane Karşısı) Eyüp/ İstanbul


 


Telefon (0212) 440 05 62


 


Fax. (0212) 440 04 89


 


www.eyup.bel.tr

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.11.2012 08:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394