Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna yazılı ve sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 21 Aralık- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

banner396

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna yazılı ve sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 21 Aralık- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

18 Aralık 2015 Cuma 15:32
529 Okunma
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna yazılı ve sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 21 Aralık- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda sınıfı, unvanı, kadro adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapılacaktır.

I.   KADROLARA AİT BİLGİLER

 

SINIF

 

UNVAN

 

BULUND.

YER

 

TAHSİL DURUMU

 

PUAN TÜRÜ

 

KADRO

ADEDİ

 

 

G.İ.H.

 

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı

 

Merkez

Teşkilatı

 

En az rt yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

 

KPSSP-

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

12


II.  BAŞVURU ŞARTLARI

1.   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.   En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

3.   Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

4.   Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5.  2014 veya 2015 Lisans (A) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan almış olmak.

6.   Din  İşleri  Yüksek  Kurulu  Uzman  Yardımcılığı  yarışma  sınavında  iki  defa  başarısız olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1.   Sınava başvuru yapmak isteyenler herhangi bir İl Müftülüğüne 21/12/2015 - 31/12/2015 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. Ayrıca, hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine, Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimler aracılığıyla başvurularını yapabilecektir.

2.  Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4.   Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.   T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,

2.   En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olduğunu gösterir diploma, diplomanın tasdikli sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3.   2014 veya 2015 yılına ait KPSS sonuç belgesi,

4.   Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,

-  Adayların başvuru için gerekli belgeleri, başvuru esnasında müracaatı gerçekleştiren personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
-   Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
-   Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
 
V. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI

1.   Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2.   2014 veya 2015  lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınav sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının on katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.

3.   Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

4.   Yazılı Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim (20 puan)
b) Arapça (20 puan)
c) Fıkıh (10 puan)
d) Tefsir (10 puan)
e) Hadis (10 puan)
f)  Akaid-Kelam (10 puan)
g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan)

5.   Sözlü Sınav Konuları

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi (50 puan)
b) Kavrama, muhakeme etme ve ifade etme yeteneği (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
f)  Bilimsel ve teknoloji gelişmelere açıklığı (10 puan)

6.   Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

VI. SINAV YERİ ve TARİHİ

1.  Yazılı sınav 31.01.2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

2.  Sınav merkezleri ve sınav salonları sınav giriş belgelerinde yer alacaktır.

3.  Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VII. SINAV GİRİŞ BELGESİ

1.  Adaylar; sınav için “sınav giriş belgesi” alma işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav/kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2.  Adaylar  sınava gelirken  “Sınav Giriş Belgesi”  ile  birlikte kimlik  belgelerinden  birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

VIII. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1.   Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2.   Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

3.   Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4.   Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

5.   Puanların eşitliği halinde, yazılı sınav puanı yüksek olana, bu puanın eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana sıralamada öncelik verilecektir.
 
IX. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1.   Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

2.   Yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçlarına  ilişkin  itirazlar  her  bir  sınavın  sonuçlarının  ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3.   İtirazlar,  en  fazla  15  (on  beş)  gün  içinde  incelenerek  karara  bağlanacak  ve  adaya bildirilecektir.

4.  Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılma yan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

X.  ATAMA İŞLEMLERİ

1.  Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2.  Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

XI. DİĞER HUSUSLAR

1.   Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

2.   Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

3.   Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

4.   Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5.   Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.

6.   Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği  ile  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

XII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna yazılı ve sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 21 Aralık- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacak.
 
>>2016 KPSS'YE GİRECEK ORTAÖĞRETİM ADAYLARI DİKKAT!!!

Son Güncelleme: 18.12.2015 08:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394