Devlet Su İşleri Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa.

banner396

Devlet Su İşleri Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa.

05 Eylül 2013 Perşembe 09:47
Devlet Su İşleri Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa...


 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


 


DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde münhal, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 7 adet müfettiş yardımcısı kadrosuna; üniversitelerin, II Mimarlık ve mühendislik fakültelerinin, - inşaat mühendisliği bölümü mezunlarından 4 adet, - Makine mühendisliği bölümü mezunlarından 1 adet, 21 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan 2 adet, olmak üzere, atanacak toplam 7 adet müfettiş yardımcısının belirlenmesi amacıyla Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır.


 


I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:


 


 


KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : Mühendislikler için KPSSP3 ve KPSSP4; idari Bilimler için KPSSP40, KPSSP49, KPSSP51, KPSSP52 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan alanlar. - Puanı Geçerli Kabul Edilecek KPSS: 07 - 08 Temmuz 2012 ve 06 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları - Giriş Sınavı Esası: Giriş sınavı önce test usulde yazılı, sonra da sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.


 


II-SINAV TARİHİ VE YERİ:


 


Giriş Sınavının yazılı bölümü 9 Kasım 2013 (Cumartesil tarihinde Ankara'da ve tek oturum halinde yapılacaktır. - Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; DSİ Genel Müdürlüğü lwww.dsi.aov.trl internet sayfasında, yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara, aynca sınav giriş yerleriyle ilgili yazılı bir bildirim yapılmayacaktır - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati DSİ Genel Müdürlüğü lwww.dsi.aov.trl internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.


 


III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:


 


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, - Üniversitelerin, mimarlık ve mühendislik fakültelerinin inşaat veya makine mühendisliği bölümünü ya da hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçis.-v veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, - 0101.2013 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak, - DSİ Genel Müdürlüğünce (Teftiş Kurulu Başkanlığı) yayınlanan Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde başvuru yapmış olmak, - 07 - 08 Temmuz 2012 ve 06 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından inşaat ve makine mühendisleri için KPSSP3 ve KPSSP4, idari bilimler mezunları için KPSSP40, KPSSP49, KPSSP51, KPSSP52 puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksekten başlayan puan sıralamasına göre, inşaat mühendislerinden ilk 40 aday, makine mühendislerinden iik 10 aday, idari bilimler mezunlarından ilk 20 aday arasında bulunmak, (Sınav başvuruları kabul edilecek adayların, üniversite mezuniyet bölümlerine göre oluşturulacak listelerinin son sırasındaki aday sayısının, eşit puan almış olmaları sebebiyle birden fazla elması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır


 


IV-SINAV BAŞVURUSU: - Başvurular, 30 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 08.30'da başlayıp 25 Ekim Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. - Adaylar, Giriş Sınavına, DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar, internet sayfasında yer almaktadır. - Adayların, doldurmuş oldukları Başvuru Formunun, bilgisayar yazıcı çıktısının imzalı bir nüshasını, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen vermeleri ya da postayla göndermeleri gerekmektedir Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri, Başkanlığa ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru için gerekli diğer belgeler: II Özgeçmiş, 2) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf. - 25 Ekim 2013 Cuma günü saat: 17.30'a kadar Başkanlığa ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları önem taşımaktadır. - Belirlenmiş şartlara uygun şekilde yaptıkları başvuruları kabul edilerek Giriş Sınavına katılacak adaylara, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanmış fotoğraflı ve numaralı aday belgesi (sınav giriş kartı) verilir Posta ile başvuruda bulunanlardan sınava katılabileceklere aday belgesi (sınav giriş kartı), sınava katılamayacaklara ise belgeleri postayla gönderilir.


 


V-SINAV KONULARI: - İnşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümü mezunu adaylar için: 1) Branşa ait mesleki konular, 2) Genel matematik, 3) Yabancı dil (ingilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri), - Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu adaylar için: 1) Hukuk: Anayasa Hukuku, idare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku JVtedeni Hukuk, Borçlar Hukukunun Genel Esasları, 2) iktisat: Genel İktisat Teorisi (mikro ve makro iktisat), Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, 3) Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Bütçe, Türk Vergi Hukuku, 4) Genel .Muhasebe 5) Yabancı dil (ingilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri).


 


VI - DEĞERLENDİRME:


 


- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü bölümlerin notlarından meydana gelir Giriş Sınavının yazılı ve sözlü bölümleri için tam not, ayrı ayrı olmak üzere 100'dür , - Giriş Sınavında başarılı sayılmak için, a) Yazılı sınav konularından yapılan yazılı sınavdan başarılı sayılmak için, yabancı dil dışındaki her konu grubu için alınan notun 60'tan ve bu notlar ortalamasının 65'ten, yabancı dil notunun da 50'den aşağı olmaması gerekir. b| Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama "yapılacak kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava çağrılacaklar listesinin son sırasındaki adayla eşit puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. c| Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65'ten az olmaması gerekir. - Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, yabancı dil notu yüksek olana, sıralamada öncelik tanınır. - Giriş Sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.


 


VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:


 


Giriş Sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı Giriş Sınavı Başarı Listesi uygun yerlere asılmak ve DSİ Genel Müdürlüğünün (www.dsi.gov.tr) internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılacak olan adaylara, Giriş Sınavını kazanıp kazanmadıkları yazılı olarak bildirilecektir - Adaylar, sınav sorularına, soruların yeniden değerlendirilmesine ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabileceklerdir. - Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların kendilerine tebliğinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabileceklerdir. - Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) işgünü içerisinde incelenerek karara bağlanır ve sonucu ilgiliye, yazılı olarak bildirilir.


 


VIII - DİĞER HUSUSLAR:


 


Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır. - Sınava girerken aday belgesinin (sınav giriş kartı) gösterilmesi zorunludur. Aday belgesi (sınav giriş kartı) kendilerine ulaşmayan ya da aday belgesini (sınav giriş kartı) kaybetmiş adaylar, kimlik belgesini, DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen sınav sorumlusuna ibraz edecek ve sınav sorumlusunca kendilerine verilecek aday belgesi (sınav giriş kartı) ile sınava katılabileceklerdir. - Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. - Adaylar, sınav notlarını (www dsi.gov tr) adresinden öğrenebileceklerdir. - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. - Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersizsayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.


 


İrtibat Bilgileri: ADRES DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı


 


Devlet Mahallesi inönü Bulvarı No: 16 Çankaya/ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2013 09:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394