Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı (15 kişi)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: SINAVLA MÜFETTİŞYARDIMCISI ALINACAKTIR OfisimizTeftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan,8.

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı (15 kişi)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: SINAVLA MÜFETTİŞYARDIMCISI ALINACAKTIR OfisimizTeftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan,8.

09 Eylül 2012 Pazar 22:03
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı (15 kişi)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

SINAVLA MÜFETTİŞYARDIMCISI ALINACAKTIR

OfisimizTeftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan,8. Dereceden 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere; Ankara’daMüfettiş...


Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:SINAVLA MÜFETTİŞYARDIMCISI ALINACAKTIROfisimizTeftiş Kurulu Başkanlığı’nda, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan,8. Dereceden 15 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere; Ankara’daMüfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.Sınav; yazılıve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılıolamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.Girişsınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler,başvuru şekli, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemiile sair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.I- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLARa) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,b) Sınavınyapıldığı tarih itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamışolmak,c) En azdört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretimkurumlarından birini bitirmiş olmak,d) ÖSYMtarafından, 9-10 Temmuz 2011 ile 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KamuPersonel Seçme Sınavlarında, KPSSP35 puan türünden (80) seksen ve daha yüksekpuan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usûlüneuygun olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydanbaşlamak üzere, ilk (200) ikiyüz kişi sınava alınacakolup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısınınbirden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]e) OfisMüfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılısınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlüsınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak inceleme ile tespitedilir)II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİMüfettişYardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenler, Ofis Teftiş KuruluBaşkanlığı’na; iki fotoğraf, Aday Başvuru Formu, Yüksek Öğrenim Kurumu diplomaveya bitirme belgesi ile ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış KPSSsonuç belgesinin internet çıktısıyla müracaat edeceklerdir.Aday BaşvuruFormu, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (İnönüBulvarı No: 18 06041 ANKARA) veya Ofis’in www.dmo.gov.tr internet adresindentemin edilebilir.MüfettişYardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için isteklilerin; 2 Kasım 2012 günümesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte “Devlet Malzeme Ofisi GenelMüdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na” (İnönü Bulvarı No: 18 06041 ANKARA)şahsen başvurmaları veya başvuru belgelerini, en geç son başvuru tarihinde,Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ulaşacak şekilde posta ile göndermelerigerekmektedir.Postayoluyla yapılacak başvurulardaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.Giriş Sınavına kabul edileceklerin listesi Ofis’in internet sitesinde duyurulur.III -SINAVIN TARİHİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİMüfettişYardımcılığı yazılı sınavı, 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde saat 9.30’da “CemErsever Caddesi Çınardibi Sokak No: 31 Demetevler-ANKARA” adresindeki Gelir İdaresi BaşkanlığıEğitim Merkezi’nde, dört oturum halinde yapılacaktır.Aranan şartları haiz adayların sınava katılabilmeleri için, Devlet Malzeme OfisiTeftiş Kurulu Başkanlığı’nca, iki nüsha halinde, fotoğraflı “Sınava GirişBelgesi” düzenlenir. Sınava giriş belgesinin bir nüshası, adayların haberleşmeadreslerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. SınavaGiriş Belgeleri, 13.11.2012 tarihine kadar kendilerine ulaşmayan adaylar,Sınava Giriş Belgesi’nin bir suretini, DMO Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan teminedebilirler. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanıveya sürücü belgesi gibi fotoğraflı özel bir tanıtıcı kimlik belgesiniyanlarında bulunduracaklardır.IV - SINAVINKONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİMüfettişYardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunankonulardan yapılır.a) Muhasebe;Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, VergiMuhasebesi, Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, FinansalYönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir.b) İktisat;İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analizvb.), İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve KonjonktürPolitikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisive Güncel Ekonomik Sorunlar.c) Maliye;Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir veGiderleri, Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları,d) Hukuk;Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni Hukuk (AileHukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku(Deniz Ticaretine ait hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku(Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve Ceza Muhakemesi Hukuku (GenelEsaslar ve Soruşturma)e) Yabancıdil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dildeğerlendirmeye girmez, ancak tercih sebebidir)Yazılısınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının herbir ana başlık dalından ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütündalların not ortalamasının 65 puandan düşük olmaması gerekir.Buna göreyazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınavın tarihi ve yeri ile sözlüsınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofis’in www.dmo.gov.trinternet sitesinde ilân edilecektir.Sözlüsınavda; sınav konuları yanında adayların, muhakeme ve konuşma yetenekleri dedikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu Üyelerinin100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65’ten aşağı olmamasışarttır.Giriş sınavıbaşarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.Sınavdabaşarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, girişsınavı notu daha üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşitolması halinde ise adayların, KPSS sonuçlarına göre yabancı dil başarı derecesidaha üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçlarıkazanılmış hak sayılmaz.Sınavıkazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.Müfettiş Yardımcıları, giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.


Son Güncelleme: 09.09.2012 22:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.