Danıştay Başkanlığı Mühendis Alım İlanı (4 Haziran 2013)

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KADROLU MÜHENDİS ALINACAKTIR Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde(Web Sayfası ve intranet sitesinin tasarım ve idamesinde, Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde.

banner396

Danıştay Başkanlığı Mühendis Alım İlanı (4 Haziran 2013)

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KADROLU MÜHENDİS ALINACAKTIR Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde(Web Sayfası ve intranet sitesinin tasarım ve idamesinde, Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde.

04 Haziran 2013 Salı 12:38
Danıştay Başkanlığı Mühendis Alım İlanı (4 Haziran 2013)

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KADROLU MÜHENDİS ALINACAKTIR

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde(Web Sayfası ve intranet sitesinin tasarım ve idamesinde, Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde...


DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 657 SAYILI KANUNUN 4/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE KADROLU MÜHENDİS ALINACAKTIRBaşkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde(Web Sayfası ve intranet sitesinin tasarım ve idamesinde, Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde, Sistem Yönetimi biriminde ve Network Yönetimi biriminde) görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 8. derecede 5 Mühendis kadrosuna personel alınacaktır.Başvurular 03/06/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 14/06/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.BAŞVURU ŞARTLARI1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERA) GENEL ŞARTLARa-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,b-) 31/12/2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1978 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecektir.)c-) 2012-KPSS lisans sonucuna göre KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,d-) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.B) ÖZEL ŞARTLARa-) Mühendislik fakültelerinin; Elektronik, elektrik–elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,b-) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS/YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Ancak, yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.c-)1. İnternet ve İntranet sitelerinin tasarım ve idamesinde çalışacak mühendis için;- Web sayfası tasarımı ve internet programlama konusunda bilgi sahibi olmak2. Danıştay-UYAP yazılımının geliştirilmesi ve idamesinde çalışacak mühendis için;- Java programlama dili, Web tabanlı program geliştirme, Nesneye Yönelik Programlama(OOP), İnternet Programlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak3. Sistem Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için;- VMWare sanal işletim sistemi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,- Sanallaştırma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,- Windows 2008 Server işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak4. Network Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için;- İnternet Protokolü(IP), lokal alan bilgisayar ağları(LAN), sanal lokal alan bilgisayar ağları(VLAN), switch ve router konfigürasyonu konularında bilgi sahibi olmak2. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERBaşvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu),c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 türü puanı içeren bilgisayar çıktısı),ç-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,d-) Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi.3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLARa-) Başvuru 03/06/2013 Pazartesi günü saat 09:00 da başlayacak olup 14/06/2013 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak (fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.) yukarıda sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRMEa-) Uygulama sınavı;Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Uygulama sınavı; atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan yapılacak olup, en az 70 puan alınması şarttır.b-) Sözlü sınavı;Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Adayların, sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.c-) Nihai başarı listesi;Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.ç-) Atanma;1-)Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.2-)Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.3-)Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !AÇIKLAMALARBaşvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili alanları eksiksiz olarak doldurunuz.1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X) koymak suretiyle doldurulacaktır.3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.4-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların atamaları iptal edilerek haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.06.2013 12:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394