Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı(26 Eylül 2012)

  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı   ATATÜRK KULTUR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı(26 Eylül 2012)

  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı   ATATÜRK KULTUR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU   Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer.

26 Eylül 2012 Çarşamba 09:21
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı(26 Eylül 2012)

 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı

 

ATATÜRK KULTUR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer...


 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Alımı


 


ATATÜRK KULTUR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU


 


Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezinde görevlendirilmek amacıyla aşağıda, bölümü ve kontenjan sayılan gösterilen Genel İdare Hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli 70 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosuna sınavla personel alınacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanların sayısının tabloda belirtilen yazılı sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puan türlerinden en yükseği dikkate alınmak sureüyle sıralamaya tabi tutulacak olup puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.


 

Gruplar

Puan Türü

Bölümü

Kontenjan Sayısı

Yazılı Sınava Katılacak Aday Sayısı

Taban

1 Grup

KPSS-P11 KPSS-P21

Hukuk

4

40

80

2 Grup

KPSS-P64 KPSS-P65

İ.İ.B .F .

6

60

80

3.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Tanh

22

220

80

4.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Sosyoloji

3

30

80

5.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Arkeoloji

1

10

80

6.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Sanat Tarihi

2

20

80

7.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Febefe

2

20

80

K.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Halk Bilimi

1

10

80

9.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Türk Dılı ve bdebıyatı

13

130

80

10 Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Alman Dılı ve bdebıyatı

1

10

80

11 .Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Arap Dili ve Edebiyatı

3

30

80

12.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Fars Dılı vc bdebıyatı

3

30

80

13 Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

On Dılı ve bdebıyatı

2

20

80

14.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Urdu Dili ve bdebiyatı

1

10

80

15 Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

brmenı Dili ve bdebıyatı

2

20

80

l6.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

İngiliz Dılı ve bdebıyatı

2

20

80

17.Grup

KPSS-P3 KPSS-P108

Rus Dılı ve bdebıyatı

2

20

80

 

 

TOPLAM

70

700  SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:


 


a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,


 


b- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden: üniversitelerin Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili fakülte ve bölümlerinden; sosyoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, filoloji veya yabancı diller alanındaki yükseköğretim kurumlanndan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,


 


c-T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2011 veya 2012 yıllannda yapılan Kamu Personeli Seçme Smavlannda ilanda gösterilen KPSS puan türünden en az 80 ve üzeri puan almış olmak,


 


ç- Yazılı Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.


 


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


 


Giriş sınavına katılmak isteyen adaylann şahsen veya posta yoluyla 27/09/2012 - 10/10/2012 tarihleri arasında aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


 


Başvuru Belgeleri;


 


a) Yüksek Kurumun "www.ayk.gov.tr" internet adresinde yer alan iş talep formu,


 


b) Lisans diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Yüksek Kurum tarafından onaylı örneği,


 


c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Yüksek Kurum tarafından onaylı örneği yahut Genel Ağ çıktısı,


 


ç) 3 adet vesikalık fotoğraf,


 


d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu T.C. Ziraat Bankası Balgat Şubesi 6357228/5005 Nolu hesabına 50TL sınav ücretinin yatınldığmı gösterir banka dekontu. (Komisyonca yapılacak değerlendirme neticesinde, yazılı sınava katılamayacak olan adaylara banka dekontu ile başvurmalan halinde ücret iadesi yapılacaktır.)


 


SINAV ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI:


 


Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı Sınav ve Değerlendirme: Yazılı sınav 20 Ekim 2012 tarihinde saat: 10:00 da Ankara'da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylann listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adresler 16/10/2012 tarihinde Yüksek Kurumun www.ayk.gov.tr ve Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Yazılı sınav test usulü gerçekleştirilecek olup (%20) Kurum Mevzuatı ve (%80)Uzmanlık Alanlannı kapsayacaktır. Yazılı sınavda başanlı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağnlır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylann tamamı da sözlü sınava çağnlır. Yazılı sınavda başanlı olan adaylann ad ve soyadlan, sözlü sınav yeri, günü ve saati 16/11/2012 tarihinde Yüksek Kurumun www.ayk.gov.tr ve Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.


 


Sözlü Sınav ve Değerlendirme:


 


Sözlü sınav, adaylann;


 


a) Sınav konulanna ilişkin bilgi düzeyi,


 


b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,


 


c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,


 


ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandıncıfığı,


 


d) Genel yetenek ve genel kültürü,


 


e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başanlı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanlann aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Giriş Sınavı Komisyonunca basan puanı hesaplanırken, adayın yazılı ve sözlü sınav puanlannın aritmetik ortalaması alınır. Basan puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.


 


BİLGİ ALMA


 


Yüksek Kurumun aşağıda belirtilen telefonlan ile internet adresinden (http://www.ayk.gov.tr) veya Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tnsan Kaynaklan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından (Ziyabey Cad. No.19 Balgat/ ANKARA) temin edilebilir.


 


Bilgi Alınacak Telefon Numaralan: (0312)287 67 36 -(0312)287 02 20


 


İlan olunur.

Son Güncelleme: 26.09.2012 09:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.