Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı (817 kişi)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657.

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı (817 kişi)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657.

11 Haziran 2012 Pazartesi 23:53
Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı (817 kişi)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657...


TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANITürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" in değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 817 adet sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktırGenel ve özel Şartlar .657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, .Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,.Sözleşmeli Is ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak, (Başvuruların İnternetle Kurumumuza gönderilmesinin son gunu itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.).Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,. IŞKUR tarafından 23 08 2011 tarihinde yayımlanan ilan neticesinde düzenlenen iş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamış olmak,. İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, .03.03 2012 tarihinde yayımlanan Is ve Meslek Danışmanı alım ilanına başvurup tercih yapmış ancak yerleşememiş olmak, .Halen 657 sayılı Kanunun 4 B maddesi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir .Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mumkun olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır Başvuru Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 13-27 Haziran 2012 tarihleri arasında başvurularını ınternet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir. İşlem adımları . www iskur.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır .Ana sayfadaki "İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu" linki tıklanır..Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır..Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları . İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir. .Genal Müdürlüğümüz tarafından. Lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacaktır. İşe Yerleştirme .İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi IŞKUR tarafından yapılacaktır..Belirtilen sure içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı buyuk olana öncelik tanınacaktır, .Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunup yerleşemeyenlerin atamaları en yüksek puandan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara Sınav Komisyonunca yapılacaktır .Kurumumuz tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır..Yerleştirme listesi Genel Müdürlüğümüz "www iskur.gov.tr" adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır .Atanmaya hak kazanan adaylar yerleştirme listesinin "www.iskur.gov.tr" adresinde ilanından itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir..Belgelerin teslimini müteakip atama işlemlerine başlanılacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır Bu sure içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler.KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya ınternet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,.İşve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi..Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,.Erkek adaylar ıcın askerliğim yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,.4 adet vesikalık fotoğraf,.Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,.Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.Diğer Hususlar.KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir..Tercih durumlarına göre ataması yapılan Sözleşmeli Personelin "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde" yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır.İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. .Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Adres ve İletişim Bilgileri: Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170 Elektronik Posta Adresi www.iskur gov trKamuoyuna duyurulurEK:1 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu

Sıra No

Birimi

İş ve Meslek Danışmanı Sayısı

1

Adana

23

2

Adıyaman

5

3

Afyonkarahısar

7

4

Ağrı

3

5

Amasya

4

6

Ankara

60

7

Antalya

25

8

Artvin

3

9

Aydın

11

10

Balıkesir

10

11

Bilecik

2

12

Bingöl

2

13

Bitlis

3

14

Bolu

3

15

Burdur

3

16

Bursa

32

17

Çanakkale

5

18

Çankırı

4

19

Çorum

7

20

Denizli

11

21

Diyarbakır

13

22

Edirne

4

23

Elazığ

6

24

Erzincan

3

25

Erzurum

7

26

Eskişehir

10

27

Gaziantep

16

28

Giresun

3

29

Gümüşhane

1

30

Hakkari

2

31

Hatay

14

32

İsparta

5

33

Mersin

19

34

İstanbul

155

35

İzmir

50

36

Kars

3

37

Kastamonu

4

38

Kayseri

15

39

Kırklareli

4

40

Kırşehir

2

41

Kocaeli

25

42

Konya

21

Sıra No

Birimi

İş ve Meslek Danışmanı Sayısı

43

Kütahya

6

44

Malatya

8

45

Manisa

15

46

Kahramanmaraş

10

47

Mardin

5

48

Muğla

10

49

Muş

3

50

Nevşehir

3

51

Niğde

3

52

Ordu

5

53

Rize

3

54

Sakarya

10

55

Samsun

10

56

Siirt

2

57

Sinop

2

58

Sivas

7

59

Tekirdağ

19

60

Tokat

6

61

Trabzon

8

62

Tunceli

1

63

Şanlıurfa

13

64

Uşak

4

65

Van

8

66

Yozgat

4

67

Zonguldak

8

68

Aksaray

4

69

Bayburt

1

70

Karaman

3

71

Kırıkkale

3

72

Batman

5

73

Şırnak

2

74

Bartın

2

75

Ardahan

1

76

Iğd.r

2

77

Yalova

2

78

Karabük

4

79

Kilis

1

80

Osmaniye

5

81

Düzce

4Son Güncelleme: 11.06.2012 23:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.