Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli 230 İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı(8 Mart 2013)

230 Sözleşmeli (4/B) İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun.

banner396

Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli 230 İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı(8 Mart 2013)

230 Sözleşmeli (4/B) İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun.

08 Mart 2013 Cuma 16:37
Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli 230 İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı(8 Mart 2013)

230 Sözleşmeli (4/B) İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun...


230 Sözleşmeli (4/B) İş ve Meslek Danışmanı Alım İlanıTÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANITürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 6/6/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın değişik 14 üncü maddeleri ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 230 sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımı yapılacaktır.Genel ve Özel ŞartlarSözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak atanabilmek için;• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,• Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,• Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksekokulların en az lisans programlarından mezun olmak, (son başvuru tarihi itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)• KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınava girmiş ve puan almış olmak,• İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmakşarttır.Halen 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde Kurumumuzda sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuramayacaklardır.BaşvuruYukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 8/3/2013-22/3/2013 tarihleri arasında başvurularını internet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 22/3/2013 Cuma günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.İşlem adımları:• Başvuru formunun doldurulabilmesi için Kurum iş arama sistemine iş arayan kaydı yapılması gerekmektedir.• www.iskur.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve iş arayan kaydında kullanılan şifre ile sisteme giriş yapılır.• Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.• Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.• İnternet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları• İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.• Kurum tarafından, Lisans mezunları için 7-8 Temmuz 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirmeleri yapılacaktır.İşe Yerleştirme• İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi Kurum tarafından yapılacaktır.• Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.• Tercihlere göre yapılan yerleştirme sonucunda yaptıkları tercihlerine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri, en yüksek puanlı yerleşemeyen adaydan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara komisyon tarafından resen yapılacaktır.• Kurum tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.• Yerleştirme listesi Kurum www.iskur.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.• Atanmaya hak kazanan adaylar, yerleştirme listesinin “www.iskur.gov.tr” internet adresinde ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler• KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,• İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi aslı veya Kurumca onaylı sureti,• Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,• Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,• Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,• Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,• 4 adet vesikalık fotoğraf.Diğer Hususlar• KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.• Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında, başka birime ataması yapılmayacaktır.• İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.• Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.Adres ve İletişim Bilgileri:İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı :Tel: 0 (312) 425 06 86 Dahili 257Çalışma ve İş Kurumu İl MüdürlükleriİŞKUR İletişim Tel: 444 75 87ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170İnternet Adresi: www.iskur.gov.trEK:1- Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu(1 sayfa)

 


Birimi

İş ve Meslek Danışmanı Sayısı

Adana

6

Adıyaman

1

Afyonkarahisar

3

Ağrı

1

Ankara

10

Antalya

5

Artvin

1

Aydın

5

Balıkesir

4

Bilecik

1

Bitlis

3

Bolu

2

Burdur

1

Bursa

5

Çanakkale

2

Çankırı

2

Çorum

3

Denizli

3

Diyarbakır

2

Edirne

1

Elazığ

1

Erzincan

2

Erzurum

3

Eskişehir

2

Gaziantep

4

Giresun

1

Hatay

3

Isparta

1

Mersin

4

İstanbul

52

İzmir

8

Kars

2

Kastamonu

3

Kayseri

3

Kırklareli

1

 

 

Birimi

İş ve Meslek Danışmanı Sayısı

Kocaeli

6

Konya

6

Kütahya

2

Malatya

2

Manisa

4

Kahramanmaraş

3

Mardin

1

Muğla

3

Muş

2

Nevşehir

1

Niğde

1

Ordu

1

Rize

1

Sakarya

2

Samsun

4

Sinop

1

Sivas

1

Tekirdağ

10

Tokat

4

Trabzon

2

Şanlıurfa

2

Uşak

1

Van

2

Yozgat

2

Zonguldak

4

Aksaray

2

Karaman

1

Kırıkkale

1

Batman

1

Şırnak

1

Bartın

1

Yalova

1

Karabük

1

Osmaniye

1

Düzce

1

TOPLAM

230

>>2017 KPSS'YE GİRECEK LİSE ADAYLARI DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.03.2013 16:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394