TÜİK Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 16 bilişim personeli alacak. Başvurular 10 Nisan 2015 tarihinde sona erecek.

banner396

TÜİK Sözleşmeli Personel Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 16 bilişim personeli alacak. Başvurular 10 Nisan 2015 tarihinde sona erecek.

30 Mart 2015 Pazartesi 08:54
TÜİK Sözleşmeli Personel Alacak
TÜRKİYE İSTATİSTİK  KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM  PERSONELİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında  Yönetmeliğin”  8 inci maddesinin  ikinci fıkrası uyarınca  16 (on altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başkanlığımız  tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınava  katılacak  adayların seçiminde;  2014  KPSSP3  puanı  (KPSS  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  
etmeyen  adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı  dil puanı  belgesi  ibraz etmeyenlerin  yabancı  dil  puanı  0 (sıfır)  olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya  göre  en  yüksek  puanlıdan  başlanarak  İş  Analisti,  JAVA  Yazılım Geliştirme  Uzmanı,  Ağ  Uzmanı  ve  Sistem  Uzmanı  için  5  (beş)  katı aday  arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabilecektir.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR

a)   657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48 inci maddesinde  sayılan  genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)   (b)   bendinde   belirtilenler   dışında   kalan   dört   yıllık   eğitim   veren   fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı  ve geliştirilmesi  ile bu sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki  tecrübeye  sahip bulunmak  (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;  bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d)  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e)  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
 
ÖZEL ŞARTLAR

İş Analisti (4 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1.   Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,  yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği,  bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
2.   Yazılım projelerinde en az 3(üç) yıl Sistem Analisti veya İş Analisti olarak tecrübe sahibi olmak,
3.   Proje Yönetimi araçlarında (MS Project vb.) iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak
4.   Uygulama desteği ve sistem ve yazılım ekipleri arasında koordinasyon konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.   İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda  bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6.   Teknik ve İdari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi olmak,
7.   UML ( Unified Modelling Language), Yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;
8.   Java Yazılım geliştirmede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9.   ERP(Kurumsal Kaynak Planlama), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde görev almış olmak,
10. Veri entegrasyonu projelerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
11. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı projelerde görev yapmış olmak,
12. PMP sertifikasına sahip olmak,
13. ITIL sertifikasına sahip olmak.

JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (8 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1.   Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,  yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği,  bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
2.   En az 3(üç) yıllık Java yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
3.   XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.   Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.   Temel ilişkisel veritabanı işlemleri, sorgulama ve SQL veya PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6.   Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7.   ECLIPSE tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8.   Aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlıyor olmak:

a.  J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X),  teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi sahibi olmak,
b.  Swing, JavaFX teknolojilerinden her hangi birini kullanarak masaüstü projesi geliştirme tecrübesi bulunmak ve Oracle ve gömülü veritabanları (sqlite, H2, derby) hakkında bilgi sahibi olmak,
c.  Android platformunda en az 1(bir) yıllık program geliştirme tecrübesine sahip olmak,
d.  SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS web servis teknolojilerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;
9.   Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
10. Test yönelimli programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. CA Layer 7 ve Software AG WebMethods araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
12. Microsoft Project, Redmine, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde çalışmış olmak.

Ağ Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1.   Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği, yazılım  mühendisliği,  bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği,  bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
2.   Bilgi  işlem  merkezlerinde  ağ yönetimi  veya  ağ güvenliği  konularında  en  az üç(3) yıllık tecrübeye sahip olmak;
3.   Ağ  mimarileri  tasarımı,  planlaması  ve  entegrasyonu  konularında  bilgi  ve  tecrübe sahibi olmak,
4.   Ağ üzerinde  trafik  ve protokol  analizi  yapabilen  (wireshark,  tcpdump,  netcat  gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.   Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
6.   Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olmak ,

Tercihen;

7.   Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak

Sistem Uzmanı (3 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)

1.   Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği, yazılım  mühendisliği,  bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği,  bilgisayar bilimi, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak
2.   Bilgi  işlem  merkezlerinde  sistem  yönetiminde  en  az  3(üç)  yıllık  tecrübeye  sahip olmak,
3.   Windows ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, bakımı, performans problemlerinin çözümü, log incelemesi vb.  konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.   Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
5.   Aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini  sağlıyor olmak:

a.   Sanallaştırma platformlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
b.   Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c.   Sistem izleme ve uyarı araçlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, d.   Shell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e.   Uygulama sunucularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f.    Apache,  IIS,  nginx  gibi  web  sunucu  ortamlarında  bilgi  ve  tecrübe  sahibi olmak,
g.   Microsoft Exchange, MS Active Directory veya açık kaynak e-posta, LDAP
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında  bilgi ve tecrübe sahibi olmak, h.   Ağ ve sistem güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i.    Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,
j.    Microsoft  Certified  Systems  Engineer  (MCSE)  veya  Microsoft  Certified  IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
k.   VMware Certified Associate – Data Center Virtualization  (VCA-DCV)  veya
VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikasına sahip olmak

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ

Genel  şartlar  başlığında  istenilen  nitelikler  zorunlu  şartlardır.  Mesleki  tecrübe  sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

1)  Müracaat formu (Kurumumuz web sitesinden (www.tuik.gov.tr) temin edilecektir.)
2)  Özgeçmiş
3)  Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti,
4)  Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5)  En  az  iki  (2)  programlama  dili  bildiğini  gösteren  belgeler  (örnek  olarak;  en  az  2 dönem programlama dersinin alındığı transkript, katılım / sınav sertifikası vb.)
6)  Çalışma süresini gösteren belgeler,
a) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü.
b) Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak belge.
7)  Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğer belgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
8)  Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için müracaat formunda verilen "İstenilen Tecrübe ve Sertifikalar" bölümünün doldurulması gerekmektedir.
9)  Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler, sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
10) Varsa ; KPSS belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.)

Türkiye  İstatistik  Kurumu  Başkanlığı  web  adresinde  (www.tuik.gov.tr)  bulunan  müracaat formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvuruların en geç 10/04/2015 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114 adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak  sıralamaya  göre  yüksek  puanlıdan  başlanarak  pozisyonlara  göre  alınacak  kişi, pozisyon  ve  ücret tablosunda  belirtilen  sıralamaya  göre  duyurulan  boş  pozisyonların  her birisinden,   İş Analisti, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı, Ağ Uzmanı ve Sistem Uzmanı, için 5 (beş) katı aday arasından seçilecektir.  Bu sıralamaya  göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru puan hesaplama yöntemi: KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz web adresinde  (www.tuik.gov.tr)    17/04/2015   tarihinde  ilan edilecektir.  Ayrıca  yazılı  bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. SINAV

Sınav Şekli ve Başarı

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.  Sınavda  başarılı olmak için 100 üzerinden  en az 70 puan  almış olmak şarttır.
Yabancı  dil sınav  sonuç  belgeleri,  belge  üzerinde  geçerlilik  süresi  belirtilmemiş  ise  5 yıl süreyle geçerlidir.
Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.

Sınav Konuları

Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav  yeri  ve  tarihleri  başvuru  sonuçlarının  ilan edildiği  gün  duyurulacaktır. Sözlü  sınav 5-6-7-8/05/2015 tarihlerinde saat: 09:30'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

VI. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine  göre  istihdam  edilenler  için  sözleşme  ücret  tavanının özel  şartlar  başlığı  altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VII. SINAV DEĞERLENDİRME  VE SONUÇLARIN İLANI

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.03.2015 09:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394