TAGEM 192 sözleşmeli personel alacak (11 Eylül 2012)

  Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde  istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun.

TAGEM 192 sözleşmeli personel alacak (11 Eylül 2012)

  Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde  istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun.

11 Eylül 2012 Salı 19:42
TAGEM 192 sözleşmeli personel alacak (11 Eylül 2012)

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde  istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun...


 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde  istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sözleşmeli   Mühendis,  Biyolog  ve Veteriner Hekim  alınacaktır. Müracaat edilecek Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlükleri, pozisyon unvanları ve sayıları bakanlık sitesinde verilmiştir. Aranan şartlar şu şekildedir:
I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA  


      ARANACAK ŞARTLAR 


A) GENEL ŞARTLAR 


            İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip 


olmaları gerekmektedir. 


1) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet 


Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 


4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 


yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki 


şartları da taşımaları gerekmektedir. 


2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar 


göreve başlatılmayacaktır. 


3) Başvuru yapacak adayların 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-KPSS 


Lisans’a  girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekir.  


4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının 


“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 


sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih 


tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel 


pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu 


değerlendirmeye alınmayacaktır. 


5) Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip 


olmayan ve  aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri  verilen süre içersinde 


getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaklardır. 


B) ÖZEL ŞARTLAR 


Genel  şartları yanı  sıra adayların aşağıda belirtilen özel  şartları da taşımaları


gerekmektedir. 


1) Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm/lisans programı mezunlarının alınacağı


ve aranan nitelikler Tablo-2’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli 


pozisyona ilişkin Tablo-2’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.  


    2) Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların 


müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir. 


3) İngilizce Dil Belgesi  için KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan aldığını gösteren belge 


istenecektir. Dil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır. 


3) Sağlık bakımından Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel 


hali bulunmamak
I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA  ARANACAK ŞARTLAR 


A) GENEL ŞARTLAR 


            İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip 


olmaları gerekmektedir. 


1) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet 


Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 


4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 


yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki 


şartları da taşımaları gerekmektedir. 


2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır. 


3) Başvuru yapacak adayların 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılmış olan 2012-KPSS Lisans’a  girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekir.  


4) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. 


5) Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip olmayan ve  aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri  verilen süre içersinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaklardır. 


B) ÖZEL ŞARTLAR 


Genel  şartları yanı  sıra adayların aşağıda belirtilen özel  şartları da taşımalarıgerekmektedir. 


1) Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm/lisans programı mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-2’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu sözleşmeli  pozisyona ilişkin Tablo-2’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması gerekmektedir.  


2) Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir. 


3) İngilizce Dil Belgesi  için KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan aldığını gösteren belge  istenecektir. Dil belgelerinin geçerlilik süresinde herhangi bir şart aranmayacaktır. 


3) Sağlık bakımından Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak
II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:


1. Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerine yapılacaktır.  


2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 


3. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı  gün  


(07/09/2012) başlayacak ve 08/10/2012 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 


4. Başvuruda istenen Belgeler; 


 Dilekçe 


 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği 


 KPSS sonuç belgesi 


 KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi  


 Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” 


şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği  


 Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)  


II. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI: 


Yerleştirme işlemi;  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 


tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav 


yapılmaksızın, genel  şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre  


içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 7-8 Temmuz 2012 


tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas 


alınmak suretiyle, Araştırma Enstitü/İstasyon Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.  


Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler KPSSP3 puan türü sıralamasına göre yedek listeye alınır.  


Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.  


KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek  başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu  durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 


Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.Tablolar ve ilan metni için tıklayınızII. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:


1. Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerine yapılacaktır.  


2. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 


3. Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlandığı  gün  


(07/09/2012) başlayacak ve 08/10/2012 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 


4. Başvuruda istenen Belgeler; 


 Dilekçe 


 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği 


 KPSS sonuç belgesi 


 KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi  


 Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” 


şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği  


 Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)  


II. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI: 


Yerleştirme işlemi;  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 


tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav 


yapılmaksızın, genel  şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre  


içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 7-8 Temmuz 2012 


tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas 


alınmak suretiyle, Araştırma Enstitü/İstasyon Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.  


Her pozisyon için asil adaylar dışındakiler KPSSP3 puan türü sıralamasına göre yedek 


listeye alınır.  


Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlükleri tarafından 


duyurulacaktır.  


KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek 


başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip 


olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda 


bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu  


durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. 


Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 


yapılacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve 


İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 


edilecektir.TABLO-2 SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARDA ARANAN NİTELİKLER 


POZİSYON 


ADI 


BÖLÜM/LİSANS 


PROFRAMI 


ARANAN NİTELİKLER 


Tarla Bitkileri 


Tarla Bitkileri Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarla Bitkileri alt 


bölümü/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS 


den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 


belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak.  


Bahçe 


Bitkileri 


Bahçe Bitkileri Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Bahçe Bitkileri alt 


bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve  İngilizceden KPDS veya ÜDS den 


en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 


belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Bitki Koruma 


Bitki Koruma Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Bitki Koruma alt 


bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den 


en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 


belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Zootekni 


Zootekni Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Zootekni alt bölüm/programından 


mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış


olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana 


eşdeğer puan almış olmak. 


Tarımsal 


Yapılar ve 


Sulama 


Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının 


Tarımsal Yapılar ve Sulama alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve 


İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 


YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Tarımsal 


Mekanizasyo
Tarımsal Mekanizasyon veya Tarım makinaları Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının 


Tarımsal Mekanizasyon alt bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve 


İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 


YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Gıda/Gıda 


Bilimi 


Teknolojisi 


Gıda/Gıda Bilimi Teknolojisi Bölümü/Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış


Olmak ve  İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği 


bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Tarım 


Ekonomisi 


Tarım Ekonomisi Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Tarım Ekonomisi  alt 


bölüm/programından mezun olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den 


en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 


belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis 


Ziraat Mühendisi 


Toprak 


Toprak Bölümü/Lisans Programı veya diğer lisans programlarının Toprak  alt bölüm/programından mezun 


olmak, Yüksek lisansını yapmış olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak 


veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana 


eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis 


Balıkçılık 


Teknolojisi 


Mühendisi 


Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış


Olmak ve İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği 


bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis 


Su Ürünleri 


Mühendisi 


Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve 


İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 


YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis 


Elektrik Elektronik 


Mühendisi 


Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den 


en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen 


belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis  Çevre Mühendisi 


Çevre Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve  


İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve 


YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis 


Bilgisayar 


Mühendisi 


Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 


puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az 


aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis 


Meteoroloji 


Mühendisi 


Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 


50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en 


az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis  Makine Mühendisi 


Makine Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 


puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az 


aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Mühendis  Kimya Mühendisi 


Kimya Mühendisliği Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 


puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az 


aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Biyolog 


Biyoloji Lisans Programından Mezun Olmak, Yüksek Lisansını Yapmış Olmak ve İngilizceden KPDS 


veya ÜDS den en az 50 puan almış olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul 


edilen belgelerden en az aynı puana eşdeğer puan almış olmak. 


Veteriner Hekim 


Veteriner Lisans Programından Mezun Olmak, İngilizceden KPDS veya ÜDS den en az 50 puan almış


olmak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve YÖK tarafımdan kabul edilen belgelerden en az aynı puana
 


sayıları aşağıdaki  Tablo-1'da verilmiştir.dsad Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 7-8 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, 


Bakanlığımız Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlüklerinde  istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, 


sözleşmeli   Mühendis,  Biyolog  ve Veteriner Hekim  alınacaktır. Müracaat edilecek Araştırma Enstitüsü/İstasyon Müdürlükleri, pozisyon unvanları, 


sayıları aşağıdaki  Tablo-1'da verilmiştir.

Son Güncelleme: 11.09.2012 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.