SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı (381 kişi)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI 1- GENEL AÇIKLAMALAR Kurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar.

banner396

SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı (381 kişi)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI 1- GENEL AÇIKLAMALAR Kurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar.

27 Eylül 2013 Cuma 12:02
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı (381 kişi)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI1- GENEL AÇIKLAMALARKurumumuz Ankara İlinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre, lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3), önlisans mezunları için ise (KPSSP93) puan türleri esas alınarak lisans mezunu 100, önlisans mezunu 281 olmak üzere toplam 381 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR2.1- Adayların;a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları, gerekmektedir.2.2- Ekte belirtilen lisans veya önlisans programlarından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak. (Birden fazla programdan mezun olanlar için, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında kayıtlı program esas alınacak olup, diğer programlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)2.3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.3- BAŞVURU İŞLEMLERİ3.1- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden, posta veya e-mail yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.3.2- Adaylar, http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu" alanına erişerek buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaralarını girecekler, "Kontrol Et" butonunu tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak "Kaydet" butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek istenen bilgi varsa "Vazgeç" butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra "Onayla" butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun Kurumumuza ulaştığından emin olmak için "Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır" ifadesini ekranda görmek gerekmektedir. Bu aşamada "Başvuru Formu Yazdır" butonunu tıklayarak bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre lisans ve önlisans olarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralaması yapılarak, lisans mezuniyetine göre 100 asıl ve 50 yedek, önlisans mezuniyetine göre 281 asıl, 140 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir.4.2- Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili duyuru Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme işlemi iptal edilecektir.4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan lisans ve önlisans mezunu sözleşmeli büro personeline aylık brüt 1550,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 620,08 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2170,65 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29EK: Başvuru Yapabilecek lisans ve önlisans programlarıBAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI


SIRA

 

NO

BÖLÜMLER

1

Aktüarya/ Aktüerya

2

Aktüerya Bilimleri

3

Amerikan Dili ve Edebiyatı

4

Bilgi Teknolojileri

5

Bilgi ve Belge Yönetimi

6

Bilgisayar

7

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

8

Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

9

Bilgisayar Mühendisliği

10

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

11

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

12

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

13

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

14

Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi

15

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

16

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

17

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

18

Ekonometri

19

Ekonomi ve İdari Bilimler/Ekonomi ve İdari Bilimler Programları

20

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları

21

Elektrik Mühendisliği

22

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği

23

Endüstri Mühendisliği

24

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

25

Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

26

Gazetecilik

27

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

28

Gıda Mühendisliği

29

Halkla İlişkiler

30

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

31

İç Mimari ve Çevre Tasarımı

32

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

33

İdari Bilimler

34

İngiliz Dil Bilimi

35

İngiliz Dili

36

İngiliz Dili ve Edebiyatı

37

İngiliz Dili ve Kültürü

38

İnsan Kaynakları Yönetimi

39

İnşaat Mühendisliği

40

İstatistik

41

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

42

Kimya Mühendisliği

43

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

44

Kontrol Mühendisliği

45

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

46

Kütüphanecilik

47

Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları

48

Makine Mühendisliği

49

Maliye-Muhasebe

50

Matematik

51

Matematik ve İstatistik

52

Matematik-Bilgisayar Programcılığı

53

Medya ve İletişim

54

Medya ve İletişim Sistemleri

55

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

56

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

57

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

58

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

59

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)

60

Psikoloji

61

Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

62

Radyo ve Televizyon / Radyo-TV

63

Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyon ve Sinema / Radyo-Televizyon, Sinema

64

Radyo, TV ve Sinema

65

Radyo-TV-Sinema

66

Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

67

Rehberlik

68

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

69

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

70

Sağlık Yönetimi

71

Sinema ve Televizyon

72

Sinema-TV

73

Sinema-TV Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf

74

Sistem Mühendisliği

75

Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

76

Sosyoloji

77

Tarih

78

Tarih Öğretmenliği

79

Turizm İşletmeciliği

80

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm İşletmecilik ve Otelcilik

81

Turizm ve Otel İşletmeciliği

82

Turizm ve Otelcilik

83

Yazılım Mühendisliği

84

Yönetim Bilişim Sistemleri

85

Yönetim ve Organizasyon
BAŞVURU YAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

SIRA NO

BÖLÜMLER

1

Adalet

2

Adalet Meslek Yüksekokulu

3

Banka ve Sigorta Yönetimi

4

Bankacılık ve Sigortacılık

5

Basım ve Yayın Teknolojileri

6

Basın ve Yayıncılık

7

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

8

Bilgi İşlem

9

Bilgi Teknolojileri

10

Bilgi ve İletişim Teknolojileri /Bilgisayar

11

Bilgi Yönetimi

12

Bilgi Yönetimi (İnternet)

13

Bilgisayar

14

Bilgisayar Donanımı

15

Bilgisayar Programcılığı

16

Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

17

Bilgisayar Programlama

18

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

19

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

20

Bilgisayar Teknolojisi

21

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

22

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

23

Bilgisayarlı Muhasebe ve Veri Uygulama

24

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

25

Büro Yönetimi

26

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

27

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

28

Elektrik-Elektronik

29

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

30

Elektronik Haberleşme

31

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

32

Emlak ve Emlak Yönetimi

33

Finans

34

Finans ve Muhasebe

35

Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı

36

Grafik

37

Grafik Tasarımı

38

Grafik ve Reklamcılık

39

Grafik-Grafik Tasarımı

40

Hastane Yönetimi ve Organizasyon

41

İletişim ve Halkla İlişkiler

42

İnsan Kaynakları

43

İnsan Kaynakları Yönetimi

44

İnşaat

45

İnşaat Teknikerliği

46

İnşaat Teknolojisi

47

İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı

48

İnternet ve Ağ Teknolojileri

49

İşletme

50

İşletme Yönetimi

51

İşletmecilik

52

İşletme-Muhasebe

53

Kuaförlük

54

Matbaacılık ve Baskı Teknikleri

55

Muhasebe

56

Muhasebe ve Veri Uygulamaları

57

Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı

58

Radyo TV Yayıncılığı

59

Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı

60

Radyo ve Televizyon Yayımcılığı

61

Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-Televizyon Yayımcılığı

62

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

63

Sağlık Yönetimi

64

Sekreterlik

65

Sosyal Bilimler

66

Sosyal Güvenlik

67

Sosyal Hizmetler

68

Turizm İşletmeciliği

69

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

70

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği

71

Turizm ve Otel İşletmeciliği

72

Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik

73

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

74

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

75

Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği

76

Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği


SON BAŞVURU TARİHİ: 14/10/2013 SAAT: 23:59Başvuru yapmak için tıklayınız: http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.09.2013 12:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394