SGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

banner396

SGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

10 Haziran 2013 Pazartesi 15:48
SGK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Sözleşmeli bilişim...


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANISosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:Sözleşmeli bilişim uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.2. Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerin ikinci maddede belirtilen

fakülte veya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi "E" olarak kabul edilecektir) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı dışındaki İngilizce dil sınavlarında (TOEFL, IELTS, YDS gibi) en az KPDS (E) düzeyine eşdeğer Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanlardan birini almış olmak.4. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir5. Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli (Mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, sistem uzmanı/yöneticisi, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.6. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.7. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İLE MESLEKİ NİTELİKLERİNE GÖRE ALINACAK BİLİŞİM UZMANI SAYISI1. Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.2. (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerinde; bilgi işlem alanında geçen iş tecrübesi süreleri ile eğitimde alınan dersler ve ilanın A-Başvuru Genel Şartlarının 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen nitelikler değerlendirilecektir.Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Süreç analiz uzmanı - 2 kişi)1. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 3 (üç) yıl tecrübesi bulunmak.2. Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi bulunmak.3. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübesi bulunmak.4. Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübesi bulunmak.5. ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.6. Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.7. EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Yazılım uzmanı - 8 kişi)1. Yazılımcı olarak en az 5 yıl süreyle J2EE mimarisi ile kod geliştirmiş olmak.2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak ve design patternleri etkin olarak kullanabiliyor olmak.3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT teknolojileri konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.4. JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden her hangi birini kullanarak web projesi geliştirme tecrübesi bulunmak.5. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.6. RDBM veri tabanları ile uygulama geliştirme, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.7. Test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.8. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.9. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, vb.) en az birinde tecrübeli olmak.10. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme tecrübesi bulunmak.Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Network uzmanı - 1 kişi)1. Onaylı CCNP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)2. Kurumsal bir ortamda network yönetimi konularında en az 5 yıl tecrübesi bulunmak.3. LAN/WAN/WLAN/VPN/VoIP aktif cihaz kuruluşu ve bakımı konusunda en az 3 yıl tecrübesi bulunmak.4. Firewall, IPS, Secure Web Gateway gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu konularında en az 3 yıl tecrübesi bulunmak.5. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.6. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen belgenin aslı veya noter ya da Kurumumuzdan onaylı örneği ibraz edilecek, 2, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen tecrübe şartı, bu alanlarda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Aşağıda belirtilen niteliklere sahip bilişim uzmanı ( DB2 VT Uzmanı - 1 kişi)1. DB2 for z/os veri tabanı yönetim sistemlerinde ve z/os işletim sistemleri üzerinde en az 5 yıllık tecrübesi bulunmak.2. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.3. Stored Procedure, Trigger yazabilme konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.4. DB2 for z/OS üzerinde çalışma bilgisi ve tecrübesi bulunmak.5. z/OS işletim sistemi üzerinde disk ve teyp yönetim sistemleri ile diğer tüm z/OS alt sistemlerinin yönetimi konularında bilgisi ve tecrübesi bulunmak.6. z/OS işletim sisteminde PL/I veya COBOL dillerinden birisini biliyor olmak.7. Veritabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularında bilgisi ve tecrübesi bulunmak.8. z/OS sistem üzerinde CM (Content Manager) programcılığı bilgisi ve tecrübesi bulunmak.9. z/OS işletim sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.10. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (Oracle VT Uzmanı - 2 kişi)1. Oracle veri tabanı yönetim sistemlerinde en az 3 yıllık tecrübesi bulunmak.2. Oracle veri tabanı bildiğini (Oracle Certified Associate veya benzeri sertifika) belgelendirmek.3. Büyük ölçekli veri tabanlarının kurulum, bakım ve performans işlemlerini yapma konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.4. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma ve performans yönetimi konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.5. Oracle veri tabanı üzerinde Stored Procedure ve Trigger yazabilme konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.6. RAC, Data guard kurulumu yönetimi ve bakımı konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.7. Linux işletim sistemi üzerinde shell programlama yapabilmek ve Linux yönetimi konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak.8. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.9. Operasyon aktivitelerini yakından takip edip, etkin raporlama bilgi ve tecrübesi bulunmak.10. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.Not: Bu bölümün 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek, 2 nci maddede istenilen belgenin aslı veya noter ya da Kurumumuzdan onaylı örneği ibraz edilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (BI Uzmanı - 1 kişi)1. Oracle veri tabanı ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.2. Bilgi işlem merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak.3. Veri ambarı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.4. Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracı ile çalışmış olmak.5. İyi derecede Java bilgisi ve kurumsal bir ortamda iş tecrübesi bulunmak.6. Rapor tasarımı konusunda bilgisi ve tecrübesi bulunmak.7. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.8. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.9. Oracle Business Intelligence bilgisi ve tecrübesi bulunmak.Not: Bu bölümün 2 nci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir.C-PUANLAMA KRİTERLERİ

 
Aranan Koşul

Kriter

Puan

Bilgi İşlem Alanında

5 yıl ve üzeri

55

Geçen İş Tecrübesi

3-5 yıl arası

40

 

A

10

 

B

6

Yabancı Dil

C

4

 

D

3

 

E

2

 

Yazılım dilleri

7

Eğitimde Alınan Dersler

Veri tabanı

5

 

Sistem

3

Mezun Olunan Lisans

Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik ile Elektronik Mühendislikleri

20

Programı

Diğer Mühendislikler

10

 

Diğer

5


 D-ÜCRET KRİTERLERİ

 

Mesleki tecrübe yılı

İngilizce dil puanı grubu

Brüt Ücret (TL) [1]

3-5 yıl arası mesleki tecrübeli

A

5.659,35

B

5.536,32

C

5.413,29

D

5.290,25

E

5.167,23

5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli

A

6.151,46

B

6.028,44

C

5.905,41

D

5.782,38

E

5.659,35


 E- KABUL İŞLEMLERİ:1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara'da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.6. Sınav sonucu alınacak Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.8. İsteklilerin; en geç 24/06/2013 tarihi mesai sonuna (saat 17:00) kadar müracaat ettikleri niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.10. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)Kurumunuzda, Sözleşmeli Bilişim Uzmanı olarak çalışmak istiyorum. Gereğini arz ederim /... ./2013İMZAAdı Soyadı T.C.Kimlik No Telefon NoGSMBaşvurduğu nitelik grubu (Yalnızca bir nitelik0 (........ ).........................0 (........ )..........................grubuna başvuru yapılabilir.) Oracle VT Uzmanı [ ]Süreç analiz uzmanı [ ] Network uzmanı [ ]Yazılım uzmanı [ ] DB2 VT Uzmanı [ ] BI Uzmanı [ ]Bildiği programlama dilleri :....................................................Askerlik durumu : Yaptı [ ] Muaf [ ] ..../..../.......................... tarihine kadar tecilli.Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybıoranının bulunup bulunmadığı: Yok [ ] Varsa oranı %.......................İngilizce (dil) düzeyi : ............................................e-posta adresi TEBLİGATA ESAS YAZIŞMA ADRESİEKLER:Diploma aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)KPDS sonuç belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından onaylı örneği ya da internet çıktısı (veya eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği).Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belgenin aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından tasdikli örneği.Yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında alınan derslerde öğrenilen programlama dillerine ilişkin belgenin (transkript ve/veya ders açılım belgesi) aslı veya noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifikanın aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.Daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında prim ödemek suretiyle çalıştığı süreleri gösterir belgelerin aslı.Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun niteliklerine sahip olduğunu gösterir başvuru özel şartlarında belirtilen mesleki tecrübe sürelerini gösterir belgelerin aslı ile istenilen sertifikaların aslı veya noter ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği.İş talep (tanıtma) formu (fotoğraflı)2 adet vesikalık fotoğraf.Özgeçmiş.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIİnsan Kaynakları Daire BaşkanlığıFOTOĞRAFYabancı DiliTANITMA FORMU

 

T.C.KİMLİK NO

 

ASKERLİK DURUMU

Adı

 

Doğum Yeri

 

Soyadı

 

Doğum Tarihi

 

Yapmadı

 

Baba Adı

 

Tashih Var ise Tarihi

 

Özürlü/Muaf

 

Ana Adı

 

İli

 

Tecil Tarihi

 

Cinsiyeti

 

İlçe

 

Sevk Tarihi

 

Medeni Hali

 

Kay.Old.Nüf.İdaresi

 

Terhis Tarihi

 


ÖĞRENİM DURUMU (İLKOKULDAN İTİBAREN YAZILACAKTIR)

 

Okullar

Mezun Olduğu Okulun Açık Adı

Bölümü

Yeri

Mezuniyet Yılı

Süresi

İlkokul

 

 

 

 

 

Ortaokul

 

 

 

 

 

Lise

 

 

 

 

 

Önlisans

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans

 

 

 

 

 

Bilgisayar Bilgisi/Belgesi

 

 

 

 

 

Katıldığı Kurslar

 

 

 

 


KPDS/ÜDS NotuSGK'ndan Aylık Alıyor İseniz, Sebebi ve Aylık Aldığınız Sos.Güv.Sic.No


Mecburi Hizmeti Var mı?

Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum

Süresi

Sebebi

Var Yok

 

 

 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı?

Süresi

Miktarı

Alındı

Alınmadı

 

 

 

 

 

 

 

 


Adli Sicil Kaydı Var mı?

Varsa Yargılama veya Mahkum Olma Sebebi

Mahkumiyeti Varsa

Var ? Yok ?

 

Süresi Yıl D Ay D Gün D

Sonucu

Tecil ? Af ?

Para Cezası EH İnfaz EH
Şimdiye Kadar Bulunduğunuz Görevleriniz ile Halen Bulunduğunuz Görevinizi Sırasıyla Yazınız.

Görev Yeri

Unvanı

Başlama Tarihi

Ayrılma Tarihi

Ayrılış Nedeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emekli Scil No:

SSK No:

Bağ-Kur No:

 

 

 

 

 

 
AİLE DURUMU

İKAMETGAH DURUMU

Eşinin Adı Soyadı

 

Kendi Mülkü EH Kira EH Lojman EH Ailemle kalıyorum EH

Eşi

Çalışmıyor 0

İli

 

İlçesi

 

Emekli EH

Caddesi

 

Sokağı

 

Çalışan Emekli EH

Kapı No

 

Daire No

 

Çalışıyor EH

Mahallesi

 

Posta Kodu

 

Kamu Kadrolu EH Sigortalı EH

Telefon Ev:

İş:

Özel Sigortalı EH Sigortasız EH

GSM : 0 ( )

Serbest Bağ-Kur EH Bağımsız EH

e-posta: ............................................................ @ .....................................................................

Eşinin Çalıştığı Kurum

 

YAZIŞMA ADRESİ

Eşinin Unvanı

 

 

TARİH ........... / ....... /2013

Çocuk Sayısı

 

İMZA

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimseler

Baba D Anne D

 

Eş D Çocuk D


 NOT : FORMU ELLE DOLDURUNUZ.AÇIKLAMALAR1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.3- Cevaplar seçme kutularına O içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.6- Tanıtma Formuna bir adet fotoğraf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.[1]Bu ücretler 31.12.2013 tarihine kadar geçerli olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarının istihdamıyla ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde belirlenen performans kriteri değerlendirme sonucuna göre 2013 yılı içindeki performans puanı 75 ila 100 arasında bulunan bilişim uzmanı personel için, söz konusu ücretlerde 2014 yılı için yaklaşık % 7 ila %30 oranında artış olacaktır. Aylık brüt sözleşme ücreti tutarından, sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.

 


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.06.2013 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394