Başbakanlık Sözleşmeli Personel Alacak

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 35 adet personel alınacak. Sınava başvurular 27 Mart- 6 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak.

banner396

Başbakanlık Sözleşmeli Personel Alacak

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere 35 adet personel alınacak. Sınava başvurular 27 Mart- 6 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılacak.

13 Mart 2015 Cuma 09:48
Başbakanlık Sözleşmeli Personel Alacak

BAŞBAKANLIK’TAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU


Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığında  “Ankara”  ve  Osmanlı  Arşivi  Daire  Başkanlığında  “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, aşağıdaki tabloda bölümleri ve kontenjan adedi belirtilen toplam otuz beş (35) adet Sözleşmeli Personel alımı için sınav yapılacaktır.


Kontenjan

Adedi

 

Unva

 

MEZUN OLUNAN LÜMLER N SANS)

 

10

Tekniker

(Fotoğrafçı)

Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programlarının

birinden mezun olmak.

 

4

Tekniker

(Elektrik)

 

Elektrik Ön Lisans programından mezun olmak.

 

           3

 

Tekniker (Soğutma ve İklimlendirme)

İklimlendirme-Sutma, Soğutma Tesisatçılığı, Sutma Tesisatı, Soğutma ve

Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ön

Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

           4

Tekniker

(Isıtma ve

Havalandırma)

 

Tekniker

(Sıhhi Tesisat)

 


Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi,  Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz,  Doğalgaz ve Isıtma,  Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

5

 

Tekniker

(Bilgisayar)

İnternet ve Ağ Teknolojileri,  Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri

v Teknolojileri,   Bilgisayar   Teknolojileri   v Yönetimi,   Bilgisayar   Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Kontenjan

Adedi

 

Unva

 

MEZUN OLUNAN LÜMLER (SANS)

 

 

 

           2

 

 

 

Kitap

Pataloğu

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji,  Moleler Biyoloji ve Geneti

Lisans programlarının birinden mezun olmak.


Geleneksel Türk El Sanatları veya Geleneksel El Sanatları, Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans programlarının birinden mezun olmak.


Kimya Lisans programından mezun olmak.


Sanat Tarihi Lisans programından mezun olmak.

 

 

 
           3

 

 

 
Çözümleyici

 

Fakültelerin Fizik veya Matematik lümleri ile Mühendislik fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili lümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki kseköğretim kurumlarının ilgili Lisans lümlerinin birinden mezun olmak.

 

Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olmak.

 

Yaban Dil Bilgisi Seviye Tespit navından (YDS) en az (C) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.

 

 

 

          4

 

 

 

 Program

 

 

Fakültelerin Fizik veya Matematik lümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Bilgisayar ve  Yazılım ile  ilgili  bölümlerinden veya bunlar denkliğ Yükseköğreti Kurul tarafında onaylanmış   yur dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının ilgili Lisans lümlerinin birinden mezun olmak.

Bilgisayar programlama dillerinden en az üçünü bilmeleri,


Yaban Dil Bilgisi Seviye Tespit navından (YDS) en az (D) düzeyinde veya bu sınava denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan bu düzeye eşdeğer geçerli bir puana sahip olmak.


1-  GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2- Üniversitelerin en az 2 yıllık Ön Lisans ve 4 yıllık Lisans eğitimi veren fakültelerinin;  Yukarıdaki tabloda yer alan Ön Lisans ve Lisans Programları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak.

3- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 5-6 Temmuz 2014 tarihinde (Lisans /Lisans Düzeyi) yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:3 Puan türünden ve 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan (Ön Lisans/Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP:93 puan türünden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak  sıralanması  neticesinde,  yukarıdaki tablonun her bir maddesi için ayrı ayrı olmak üzere alınacak toplam Sözleşmeli Personel sayısının altı (6) katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).

4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.

6-Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve sınav için istenilen belgeleri belirtilen sürede kuruma vermiş
olmak.

2-  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını  (27 Mart -  06  Nisan 2015) tarihleri arasında mesai bitimine kadar http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır. Sınava katılmaya hak  kazandığı tespit edilen adayların listesi (08  Nisan 2015) tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve  http://www.devletarsivleri.gov.tr  adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki  belgeleri (09 -17 Nisan 2015) tarihleri arasında (Saat 08.30 -17.00)  Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1-Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (Yabancı Okul Mezunları
İçin Denklik Belgesi),

2-Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini  yaptığı okullar, yüksek öğrenimden  sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, e-posta adresinin, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr)   adreslerinden temin  edilerek doldurulacaktır,

3-KPSS Sonuç belgesi çıktısı.

4-YDS Sonuç belgesi çıktısı.

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
3-  SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Bu ilanda yer alan tablonun Ön lisans ve Lisans programlarından mezun olup sınava girmeye hak kazanan adaylar, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da alanları ile ilgili uygulamalı ve genel kültür alanında sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

4- SINAV YERİ VE TARİHİ

Uygulamalı ve genel kültür alanında Sözlü sınav (20-21-22 Nisan 2015) tarihlerinde saat 09:30’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İmrahor Cad. Sadabat Mevkii Kağıthane/İSTANBUL’da) hizmet binasında yapılacaktır. Adaylar yukarıda belirtilen adres ve saatte giriş
belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ALANI

Uygulamalı  ve sözlü sınava katılanların,  sınavda başarılı sayılabilmesi  için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalamasının 70 puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen sayıdan fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen sayı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınavda 70 ve
üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların  sayısı ilan edilen sayıdan daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış  kabul edilecektir.

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adresleri ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı “Ankara” ile Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı  “İstanbul”)  ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde aldıkları olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve  haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.03.2015 09:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389

banner394